Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium język obcy w stosunkach międzynarodowych [WP-SM-TJOSM(p)] Trymestr drugi 2019/20
Translatorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Translatorium język obcy w stosunkach międzynarodowych [WP-SM-TJOSM(p)]
Zajęcia: Trymestr drugi 2019/20 [2019/20_T2] (zakończony)
Translatorium [TRA], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45
sala 321
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Pogłódek
Literatura:

Podręcznik przewodni:

1. Перевозникова А. К., Русский язык для дипломатов: Учебное пособие для иностранных учащихся, Москва 2013; 2. Ельникова С.И., Шорунова Н.Г. Русский язык для студентов гуманитарных специальностей и направлений подготовки (международные отношения, история, политология), Москва 2008; 3. Терехова Е. В., Политология. Международные отношения Русско-английский словарь-тезаурус, 2-е издание, Москва 2012; 4. Русский язык для юристов: Учебное пособие для иностранных учащихся 1 курса юридических факультетов вузов России, ред. Л. П. Клобукова, Москва 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Гераскин Н. П., Журавченко К. В., Англо-русский словарь дипломатических терминов, Москва 2006; 2. Светланин С., Политика. Экономика. Право. Русско-английский словарь / Politics. Economics. Law. Russian-English Dictionary, Москва 2015; 3. Кумбашева Ю. А., Русский язык для работников консульств, Москва 2014; 4. Волянская И. В., Практический русско-английский тематический словарь. Учитесь обсуждать события в стране и за рубежом, Москва 2014; 5. Перевозникова А.К. Русский язык как иностранный для студентов-международников (на материале текстов об ООН) : учеб. пособие: уровень В2, Москва 2011.

Zakres tematów:

1. Известные дипломаты и политики

2. Культуры и традиции

3. Международное право

4. Международные экономические отношения

5. Дипломатический протокол и этикет

6. Безопасность и терроризм

7. Политкорректность

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W celu realizacji EK1 stosowane są następujące metody dydaktyczne: metoda konwersatoryjna, metoda dyskusyjna.

Realizacja EK1 jest weryfikowana poprzez bieżącą aktywność i pracę na zajęciach oraz zdanie kolokwium końcowego.

W celu realizacji EK2 stosowane są następujące metody dydaktyczne: metoda konwersatoryjna, metoda dyskusyjna.

Realizacja EK2 jest weryfikowana poprzez bieżącą aktywność i pracę na zajęciach oraz zdanie kolokwium końcowego.

W celu realizacji EK3 stosowane są następujące metody dydaktyczne: metoda konwersatoryjna, metoda dyskusyjna.

Realizacja EK3 jest weryfikowana poprzez bieżącą aktywność i pracę na zajęciach oraz zdanie kolokwium końcowego.

W celu realizacji EK4 stosowane są następujące metody dydaktyczne: metoda konwersatoryjna, metoda dyskusyjna.

Realizacja EK4 jest weryfikowana poprzez bieżącą aktywność i pracę na zajęciach oraz zdanie kolokwium końcowego.

W toku konwersatorium uczestnicy będą pracować z wykorzystaniem dokumentów źródłowych, materiałów prasowych oraz audiowizualnych, np. "Международное обозрение" (https://www.vesti.ru/videos?cid=3881).

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe aktywności i pracy na zajęciach - 50 %; oraz ocena z zaliczenia kolokwium (pytania otwarte, test) - 50 %.

Uwagi:

translatorium dla I roku II st. - j. rosyjski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)