Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język rosyjski B2: semestr I [C-JO-RB2-I] Semestr zimowy 2019/20
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język rosyjski B2: semestr I [C-JO-RB2-I]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 0403
Kampus Wóycickiego Bud. 04 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Lidwina Olszewska
Literatura:

- materiały własne, opracowane przez lektora,

- materiały z prasy i Internetu (teksty, nagrania, filmy),

- podręczniki do gramatyki,

- słowniki jedno- i dwujęzyczne

Zakres tematów:

1. Poznajmy się.

2. Użycie czasowników: звать, назвать, называть, называться

3. Historia imion w Rosji.

4. Określanie/porównywanie wieku. Liczebnik z rzeczownikiem i przymiotnikiem.

5. Kiedy to się wydarzyło? Określanie dat.

6. Test. Listopadowe święta w Polsce i Rosji.

7. Aktualne wydarzenia w kraju i na świecie.

8. Pracujemy, zamierzamy podjąć pracę.

9. Ranking zawodów w Polsce i Rosji.

10. Składamy życzenia, gratulacje, pozdrawiamy się.

11. Kolędy i ich zawartość leksykalna.

12. Test końcowy.

13. Omówienie testu. Oto moja rodzina.

14. Dzieje kalendarza w Rosji.

15. Zaliczenie ustne.

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie, a same tematy nieznacznej modyfikacji.

Część zajęć (maks. cztery) mogą zostać przeprowadzone w formie e-learningu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Praca z materiałami opracowanymi przez lektora, praca z podręcznikiem do gramatyki

Utrwalanie gramatyki oraz leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych

H1A_U107

Konwersacja w parach i grupach

H1A_K01

Praca z tekstem, indywidualne poszukiwanie materiałów

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Przy zaliczaniu przedmiotu bierze się pod uwagę:

- ocenę ustawiczną na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności w semestrze), przygotowania się do zajęć; - odpowiedzi ustne, prace pisemne oraz sprawdziany i testy (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, testów leksykalno-gramatycznych)

Na ocenę końcową składają się:

Kolokwia - 45% całości punktów możliwych do uzyskania w semestrze

Systematyczny udział w zajęciach 20%

Praca wykonana indywidualnie 20%

Zaliczenie ustne 15%

0 - 118 (0%-59%) – ocena 2,0;

119 - 134 (60%-67%) – ocena 3,0;

135 - 150 (68%-75%) – ocena 3,5;

151 - 166 (76%-83%) – ocena 4;

167 - 182 (84%-91%) – ocena 4,5;

183 - 200 (92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

język rosyjski B2: semestr I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)