Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktury społeczne [WS-SO-SS.] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Struktury społeczne [WS-SO-SS.]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 1761
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Klimski
Literatura:

1) Della Porta D., Diani M., Ruchy społeczne, Kraków 2009.

2) Krzyminiewska G., Mentalność ekonomiczna młodego pokolenia współczesnej wsi polskiej, w: Socjologiczne portrety grup społecznych, Wrocław 2002,

3) Homans G., Pozycja przywódcy, [w] Elementy teorii socjologicznych - materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.

4) Domański H., Polska klasa średnia, Wrocław 2002.

5) Janis I., Uogólnienia dotyczące grupowego myślenia, [w] J. Szmatka, Elementy mikrosocjologii, cz. II, (wybór tekstów), Kraków 1992.

6) Janicka K., Wesołowski W., Obrazy struktury społecznej i indywidualne lokalizacje, w: Jak żyją Polacy, red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej, A. Rycharda, Warszawa 2000.

7) Karwacki, D. Antonowicz, Underclass i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych, Studia Socjologiczne 2003/3.

8) Hirszowicz M., Spory o przyszłość: klasa, polityka jednostka, Warszawa 1998.

9) Mazurek P., Internetowa grupa dyskusyjna, [w] Kultura i Społeczeństwo, nr1/2003, t.47.

10) Merton R. K., Elementy teorii grup odniesienia, [w] Elementy mikrosocjologii, J. Szmatka, Kraków 1979, cz. I.

11) Mucha J., Społeczeństwo i jednostka; Grupy pierwotne, [w] J. Mucha, Cooley, Warszawa 1992.

12) Oyster C. K., Grupy, Poznań 2002.

13) Simmel G., Struktury proste. Liczba elementów jako jedyny wyznacznik ich wzajemnych stosunków, [w] Socjologia lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red), Kraków 2005.

14) Szmatka J., Małe struktury społeczne, Warszawa 2007.

15) Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001.

Zakres tematów:

1. Współczesne paradygmaty w badaniach mikrostruktur

2. Struktury grupowe

3. Procesy grupowe

4. Konstrukty grupowe

5. Komunikacja w małych grupach

6. Typy kierowania i podejmowania decyzji – konsensualizm grupowy

7. Proces socjalizacji w małych grupach społecznych: synteza podejść

8. Teorie grup odniesienia

9. Społeczności i więzi wirtualne – analiza mikrosieci społecznych

10. Struktura społeczna i społeczeństwo

11. Przejście od społeczeństwa kapitalistycznego do pokapitalistycznego

12. Współczesne spojrzenie na klasy społeczne

13. Konflikty społeczne

14. Transformacja makrostruktury społeczeństwa polskiego

15. Imponderabilia restrukturyzacji społecznej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza

-metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna.

-weryfikacja: test sprawdzający wiedzę;

Umiejętności

- metoda dydaktyczna: przygotowanie krótkiej prezentacji przez studenta tematu dotyczącego struktur społecznych

- weryfikacja: dyskusja ze studentami; ocena prezentacji; kolokwium pisemne.

Efekty kompetencji:

- metoda dydaktyczna - dyskusja w czasie ćwiczeń.

- weryfikacja: dyskusja, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Na zajęciach odbywają się niezapowiedziane kolokwia. Ocena na semestr jest oceną z zebranych punktów ze wszystkich kolokwiów. Zaliczenie przedmiotu to uzyskanie 60% punktów z wszystkich kolokwiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)