Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości [WS-EK-PRa] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy rachunkowości [WS-EK-PRa]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 108
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wanda Wojas
Literatura:

1) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne podręcznik , SKwP, Warszawa 2019

2) M. Chodoń1) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne podręcznik , SKwP, Warszawa 2019

2) M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne zbiór zadań , SKwP, Warszawa 2019

3) R. Gasza, E. Sender, W. Wojas Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2020

4) Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne, A. Cicha, Katarzyna Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

5) Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, A. Cicha, K. Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

6) Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości- ujęcie praktyczne zbiór zadań , SKwP, Warszawa 2019

3) Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne, A. Cicha, Katarzyna Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

4) Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, A. Cicha, K. Zasiewska SKwP, Warszawa 2019

5) Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

Zakres tematów:

zakres przedmiotu

1) Istota rachunkowości oraz normy i wzorce

2) zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości

3) Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania

4) Operacje gospodarcze, podział i rodzaje i dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zapisów w księgach rachunkowych

5) Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

- pojęcie i klasyfikacja kont księgowych

- funkcjonowanie kont bilansowych

- funkcjonowanie kont wynikowych

- konta syntetyczne i analityczne

- ewidencja pozabilansowa

- korygowanie błędów w księgach rachunkowych (storno czarne i czerwone)

6) Ewidencjonowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego

7) Ewidencja rozrachunków

8) Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

9)Podstawy ewidencjowania przychodów i kosztów w segmentach działalności firm

9) Podstawy sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykłady dające podstawę dla samodzielnej pracy studenta w wykonywaniu ćwiczeń, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych z wykorzystaniem teorii .

przyjmuje się, że możliwe będą 4 zajęcia w formie learningu

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach obowiązkowa

Wykłady: egzamin pisemny testy jednokrotnego wyboru (do 20 testów)

ćwiczenia: zadania sytuacyjne z zakresu objętego programem ( do 5 zadań)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)