Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WS-SO-SEML] Semestr letni 2019/20
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WS-SO-SEML]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 319
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Korczyński
Literatura:

1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

3. Pawlik K., Zenderwoski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2010.

4. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2009

5. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009.

6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

7. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2008.

8. Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Impuls, Kraków 2010.

9. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa: Difin, 2005.

10. Literatura z zakresu tematyki pracy licencjackiej.

Literatura uzupełniająca:

Duraj-Nowakowa K. (2012), Studiowanie literatury przedmiotu, wyd. WAM, Kraków.

Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., (2008), Podstawy stylistyki i retoryki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wolański A. (2008), Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura przedmiotowa:

Hombek D. (2015), Zasady opracowania prac dyplomowych, Wydawnictwo UJK, Kielce.

Jerzewska J. (2014), Przygotowywanie prac dyplomowych, Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa, Warszawa.

Kamień J. (2015), Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Kasperski M. i in. (2015), Metodyka przygotowania prac dyplomowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

Korzeniowski R. (2012), Praca magisterska i licencjacka. Poradnik metodyczny dla studentów, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok.

Pawlik K., Zenderowski R. (2015), Dyplom z internetu. Jak korzystać z internetu, pisząc prace dyplomowe?, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Wójcik K. (2015), Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa.

Zenderowski R. (2015a), Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Zenderowski R. (2015b), Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, wyd. CeDeWu, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Konceptualizacja pracy licencjackiej.

2. Sporządzenie ramowego planu pracy i spisu treści.

3. Charakterystyka pisania pracy naukowej - kwerenda, proces twórczy, operacjonalizacja, finalizacja.

4. Korekta napisanego materiału.

5. Recenzja pracy licencjackiej.

6. Przygotowanie do obrony i egzaminu licencjackiego.

7. Archiwizacja pracy w systemie apd (Archiwum prac dyplomowych).

8. Wnioski końcowe.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Aby zaliczyć semestr zimowy student musi mieć zatwierdzony przez prowadzącego zajęcia temat pracy licencjackiej jej plan oraz przynajmniej fragmenty poszczególnych rozdziałów. Aby zaliczyć semestr letni student musi mieć zatwierdzoną przez prowadzącego zajęcia przynajmniej dobrze omówioną całość pracy. Zajęcia posiadają formułę rozmów na temat powstającej pracy, a prowadzący pomaga w doborze lektur, formule, porządkuje wiedzę z omawianego tematu, wskazuje na sposoby stosowania przypisów i zapisu adresów bibliograficznych. Niemniej, główna część i zadanie w postaniu pracy spoczywa na Kursancie, który ponosi odpowiedzialność za swoje rękodzieło.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanych fragmentów lub całości pracy, dyskusje w trakcie spotkań ze Studentami online i stacjonarnie.

Uwagi:

Student musi się liczyć z ponoszeniem konsekwencji w sytuacji dopuszczenia się plagiatu, na który Prowadzący uczula go przez okres trwania kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)