Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium seminaryjne [WS-SO-PS-LS] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Laboratorium seminaryjne [WS-SO-PS-LS]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 422
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Literatura:

1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach spolecznych, tłum. E. Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

2. Gierz W., Jak napisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2000.

3. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wyd. 3 popr. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.

4. Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, WSE, Warszawa 2000.

Zakres tematów:

1.Zapoznanie studentów z obowiązującym Sylabusem. Problem badawczy, ustalenie celu i opracowanie planu pracy.

2. Wytyczne i zalecenia w sprawie przygotowywania prac dyplomowych. Język i układ redakcyjny pracy.

3. Ochrona praw autorskich.

4. Zasady konstrukcji wstępu prac naukowych.

5. Techniki graficzne stosowane przy zapisie nagłówków.

6. Budowa struktury wstępu.

7. Analiza tekstu. Metody budowania analizy pisemnej. Analiza pisemna a praca analityczna.

8. Zasady cytowania, odnośniki, przypisy. Typy przypisów.

9. Zasady tworzenia bibliografii i bazy bibliograficzne.

10. Zasady umieszczania zapisów w bibliografii (różne style, różne konstrukcje).

11. Graficzny układ prac dyplomowych.

12. Spis wykorzystywanych źródeł i spis treści.

13. Sposoby konstrukcji zakończeń prac naukowych.

14. Cele zakończenia: zakończenie a wnioski.

15. Aneks. Tablice, tabele, wykresy i fotografie. Sposób oznaczania i prezentacji źródeł. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Klasyczna metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna, pogadanka, opis, objaśnianie. Stawianie studentom pytań problemowych. Metody dydaktyczne:

- indywidualna lektura tekstów;

- metoda seminaryjna.

Praca także za pomocą platformy e learningowej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie ma formę pisemną.

Uwagi:

Obecność obowiązkowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)