Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie społeczne WS-PO-BW-KS
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Komunikowanie społeczne WS-PO-BW-KS
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20_L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 321
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Grzybowska-Walecka
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2.J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2007.

3. D. McQuail Teoria komunikowania masowego Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

4. K.Adams, G.J. Galens, Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

2.P. Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, Poznań, 1998.

3.J. Fiske: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław, 1999.

4. E. Aronson, Człowiek istota społeczna,Zysk i S-ka, Poznań 2000.

5. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków 2000.

6. J.Stewart, Mosty zamiasta murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2012

Zakres tematów:

1. Komunikacja społeczna – podstawowe terminy, definicje i modele

- S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007., rozdz.1

- K.Adams, G.J. Galens, Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008, ss.63-69

2.Specyfika języka w komunikowaniu – funkcje, bariery językowe, sytuacje komunikacyjne oraz akty mowy

- S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.,ss. 138 -171

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna

- J.Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2012, s. 76 -104, 121-140, 150-157

4.Komunikacja interpersonalna - cechy, zasady, funkcje; percepcja, „ja”, aktywne słuchanie, skuteczność w komunikowaniu interpersonalnym;

- J.Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2012, ss. 35-56

- S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.,rozdz. 8

5. Komunikowanie masowe – definicje, pojęcia i modele

- D.McQuail, Teoria Komunikowania masowego, rozdz. 3 "Pojęcia i modele komunikowania społecznego"

6./7. Zasady wystąpień publicznych. Przykłady

- S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.rozdz. 14 i 15

8. Wystąpienia publiczne – analiza wystąpień publicznych, modele przemówień

9. Wystąpienia publiczne przygotowane przez studentów

10. Wystąpienia publiczne przygotowane przez studentów

11. Komunikowanie w grupie i podejmowanie decyzji

12. Rola nowych mediów w procesach komunikowania. Specyfika, modele i zagrożenia

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

burza mózgów, projektowa

weryfikacja: aktywności na zajęciach, samodzielne przygotowanie wystąpienia, test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia:

Można w sumie uzyskać 60 punktów.

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie 33 punktów w tym zaliczenie testu końcowego.

6 punktów za obecność na wszystkich zajęciach (za każdą nieobecność - z wyjątkiem 2 dozwolonych - odejmowany będzie 1 punkt)

20 punktów za aktywność (max 0-2 punkt na 10 z ocenianych zajęć, w przypadku posta można uzyskać 3 punkty)

10 punktów przemówienia (nie dłuższe niż 3 min)

24 punkty test końcowy (zalicza 13 punktów).

System oceniania:

33 pkt. i mniej - niedostateczny

33-40 pkt. - dostateczny

41-45 pkt. - dostateczny plus

46-51 pkt. - dobry

52 - 56 pkt. - dobry plus

57 - 60 pkt - bardzo dobry

1) możliwe są 2 nieusprawiedliwione nieobecności; powyżej 6 nieobecności nie można zaliczyć przedmiotu

2) ewentualne usprawiedliwienia powinny być dostarczone w kolejnym tygodniu po chorobie. Zwolnienia spóźnione lub przynoszone na koniec semestru nie będą respektowane.

Uwagi:

I r., I st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.