Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego [WH-FK-I-1-PrakNauL-Z] Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka łacińskiego [WH-FK-I-1-PrakNauL-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 214
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Beata Spieralska-Kasprzyk
Literatura:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina".

J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego".

Zakres tematów:

Fleksja łacińska: całość fleksji nominalnej, oraz część fleksji werbalnej (odmiana czasowników wszystkich 4 koniugacji i czasownika "esse" we wszystkich czasach trybu oznajmującego oraz w czasie teraźniejszym trybu przypuszczającego). Podstawowe zjawiska składniowe: ACI, dativus possessivus, ablativus absolutus.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia w trybie on-line, w formie synchronicznej ze wsparciem formy asynchronicznej (MS Team, Moodle).

Metoda prezentacji, metody interaktywne (ćwiczenia).

Zdobywane przez studentów umiejętności oraz wiedza będą kontrolowane i oceniane na bieżąco, przy pomocy krótkich sprawdzianów.

Po drugim semestrze wystawiona zostanie ocena w oparciu o wyniki tych sprawdzianów.

Metody i kryteria oceniania:

Zdobywane przez studentów umiejętności oraz wiedza będą kontrolowane i oceniane na bieżąco, przy pomocy krótkich sprawdzianów.

Po drugim semestrze wystawiona zostanie ocena w oparciu o wyniki tych sprawdzianów.

Na ocenę dostateczną student:

Zna podstawowe elementy systemu języka łacińskiego (deklinacje i koniugacje), prawidłowo je identyfikuje i zna zasady odmiany wyrazów. Zna składnię ACI. Zna w stopniu podstawowym słownictwo łacińskie.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do przełożenia prostych tekstów łacińskich na język polski bez poważnych błędów.

Na ocenę dobrą student:

Zna podstawowe elementy systemu języka łacińskiego (deklinacje i koniugacje), prawidłowo je identyfikuje i zna zasady odmiany wyrazów. Zna najważniejsze konstrukcje składniowe. Zna w stopniu podstawowym słownictwo łacińskie.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich na język polski bez poważnych błędów.

Na ocenę bardzo dobrą student:

W stopniu podstawowym zna i rozumie system języka łacińskiego, oraz jego słownictwo.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)