Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna wobec literatury XIX w [WH-FPZ-II-2-LiWsDaw] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Literatura współczesna wobec literatury XIX w [WH-FPZ-II-2-LiWsDaw]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:30
sala 324
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Karcz
Literatura:

Wybrane pozycje

LITERATURA PODSTAWOWA

• Stefan Żeromski, Przedwiośnie

• Juliusz Kaden-Bandrowski, Generał Barcz

• Zofia Nałkowska, Romans Teresy Hennert

• Czesław Miłosz, Trzy zimy

• Józef Czechowicz, Wybór poezji

• Krzysztof Kamil Baczyński, Poezje

• Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk

• Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989

• Edward Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku

• Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne

• Elżbieta Kiślak, Walka Jakuba z aniołem. Czesłw Miłosz wobec romantyczności

• Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej

• Jerzy Jarzębski, W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej

• Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945-1975

Zakres tematów:

1. Niepodległość Polski i przełom roku 1918 w powieści politycznej Dwudziestolecia międzywojennego (a idee narodowowyzwoleńcze w literaturze polskiej doby romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski). Cz. I, II, III.

2. Wizyjność i katastrofizm poezji lat trzydziestych wobec tradycji romantycznej. Czesław Miłosz i Józef Czechowicz. Cz. I, II, III.

3. Funkcjonowanie i znaczenie tradycji romantycznej w polskiej poezji okresu II wojny światowej. Krzysztof Kamil Baczyński.

4. Sytuacja literatury polskiej po 1945 r. Wielka Emigracja XIX wieku a powojenna emigracja niepodległościowa. Polska literatura emigracyjna: wiek XX – wiek XIX.

5. "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza. Cz. I, II.

6. „Wielka książka“ polskiej literatury emigracyjnej wobec tradycji literackiej. "Inny świat" Herlinga-Grudzińskiego. Cz. I, II.

7. Od prozy wspomnieniowej do literatury „małych ojczyzn“. Temat współczesny wobec przeszłości.

8. Polska literatura współczesna: modernizm – postmodernizm? Cz. I, II.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody poszukujące; dyskusja seminaryjna

Końcowa praca pisemna na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

W trybie ciągłym za aktywny udział w ćwiczeniach

Po pierwszym semestrze - zaliczenie

Po drugim semestrze - Końcowa praca pisemna na ocenę

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

Na ocenę dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz podaje przykłady.

Na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa i z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji, ma głęboką wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)