Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie WS-POZ-BW-SM-II
Semestr letni 2019/20
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie WS-POZ-BW-SM-II
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20_L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga sobota (parzyste), 18:00 - 20:15
sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Brzezińska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przekł. E. Hornowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Pieter J. Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka procesu przygotowywania pracy magisterskiej.

1. Dobór i weryfikacja materiałów oraz literatury źródłowej i uzupełniajacej.

2. Konstruowanie poszczególnych elementów pracy magisterskiej:

a) Strony tytułowej.

b) Spisu treści.

c) Wykazu skrótów.

d) Wstępu.

e) Rozdziałów.

f) Zakończenia.

g) Bibliografii.

2. Nauka praktyczna w zakresie:

a) Formatowania tekstu.

b) Sporządzania odwołań.

c) Zaznaczania cytowań.

d) Sporządzania i opisu tabel, wykresów i schamatów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Stosowane na zajęciach metody dydaktyczne:

1. Dyskusja.

2. Seminaryjna.

3. Referatu

4. Wykładu.

Weryfikacja efektów kształcenia Studenta na podstawie oddawanych fragmentów pracy, które będą następnie sprawdzane i oceniane (cząstkowo).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składać się będą oceny cząstkowe wynikajace z pracy i zaangażowania Studenta w ciągu semestru. Oceniane będzie:

a) aktywność Studenta.

b) przygotowanie do zajęć, w tym przygotowanie materiałów w związku z prezentacją własnej pracy.

c) Termonowość pracy.

Uwagi:

Podstawą Zaliczenia semestru letniego jest oddanie Wstępu i I rozdziału pracy magisterskiej w wyznaczonym przez Promotora terminie. Nie rozliczenie się z zadanych prac oraz więcej niż 2 nieobecności w semestrze, skutkują brakiem zaliczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.