Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania) [WK-S-Z2] Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo cywilne (zobowiązania) [WK-S-Z2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Mariusz Grabowski
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania część ogółna, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013

2. Z. Radwański, J. Panowicz Lipska, zobowiązania część szczególna, wyd. 8, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny Tom I i II, 7 wyd. Warszawa 2013

2. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck

5. M. Pyziak-Szafnicka (red.), odpowiedzialność cywilna- księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004

6.M. Kaliński, szkoda na mieniu i jej naprawienie, Wydawnictwo CH Beck, 2 wyd. Warszawa 2011

7. R. Trzaskowski, granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005

8.E. Łętowska, europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo CH Beck Warszawa 2004

Zakres tematów:

1. Bezpodstawne wzbogacenie

2. Czyny niedozwolone – pojęcie szkody oraz sposoby naprawienia szkody, pojęcie deliktu oraz zakres podstawowych zasad odpowiedzialności, systematyka oraz zakres poszczególnych deliktów na tle KC (zawartych w art. 415-449,1 KC).

3. Problematyka prawna związana z wykonaniem zobowiązań.

4. Skutki niewykonania zobowiązań.

5. Wygaśnięcie zobowiązań.

6. Przejście praw i obowiązków wynikających z zobowiązań.

7. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

8. Wybrane zagadnienia w zakresie części szczegółowej prawa zobowiązań w polskim kodeksie cywilnym.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne (wykład stacjonarny, w trakcie obostrzeń epidemiologicznych wykład on-line):

Efekty wiedzy (EK 1-3):

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, konwersatoryjny, interaktywny.

Weryfikaja: obecność na zajęciach, wynik egzaminu ustnego.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

Metoda dydaktyczna: wykład problemowy, studium przypadku.

Weryfikacja: obecność na zajęciach, wynik egzaminu ustnego.

Efekty kompetencji (EK 7-10):

Metoda dydaktyczna: analiza treści kazusów i orzecznictwa.

Weryfikacja: obecność na zajęciach, wynik egzaminu ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące

aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, obserwacje zachowań, praca pisemna.

Podsumowującę (wykład):

obecność na zajęciach, egzamin ustny.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa zobowiązań.

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizowac przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z zakresu prawa zobowiązań..

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiazac podstawowe zagadnienia problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)