Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wychowania [WNP-PE-TEP] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoretyczne podstawy wychowania [WNP-PE-TEP]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 1559
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 43
Limit miejsc: 52
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Kałdon
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

metoda dydaktyczna – wykład problemowy i konwersatoryjny; dyskusja; indywidualna lektura tekstów; analiza treści tekstu;

weryfikacja – referat tematyczny

Efekty umiejętności (EK 3-4):

metoda dydaktyczna – dyskusja; analiza treści tekstu;

weryfikacja – referat tematyczny

Efekty kompetencji (EK 5):

metoda dydaktyczna – indywidualna lektura tekstów; analiza treści tekstu; dyskusja;

weryfikacja – referat tematyczny; indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć.

Opis metod dydaktycznych:

Indywidualna lektura źródeł – indywidualna lektura literatury podanej jako literatura podstawowa i uzupełniająca, na podstawie której student będzie potrafił zaprezentować i omówić najważniejsze kwestie,

Dyskusja- będzie odbywać się po każdym referacie w ramach jego omówienia.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Referat tematyczny- sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena jakości wykonanych prac w ramach pracy nad referatem, oceniana będzie umiejętność dobrania prezentowanych treści i źródeł wykorzystanych do zaprezentowanych zagadnień a także zostanie zwrócona uwaga na; język, styl, spójność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną.

Indywidualna ocena przygotowań i aktywności podczas zajęć- indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowań studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg.

Uwagi:

I rok I stopnia - pedagogika - studia stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)