Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki [CSDZ-ABK-BWM] Semestr letni 2019/20
Warsztaty, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki [CSDZ-ABK-BWM]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Warsztaty [WAR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 14:45
sala 322 s. SzDoktorskiej
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący:
Zakres tematów:

Celem zajęć jest rozwój kompetencji: analiza rynku, analiza danych, autoprezentacja oraz wyznaczanie i realizowanie celów.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

I. Tworzenie biznesplanu i ocena jego wykonalności

1. Sporządzanie biznesplanu (cele i korzyści przygotowania biznesplanu, diagnoza szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron, zasady budowania biznesplanu).

2. Struktura biznesplanu (plan marketingowy i szacowanie wielkości popytu, plan działalności operacyjnej, plan organizacji i zarządzania, plan finansowy)

3. Wdrożenie biznesplanu

II. Kreowanie wizerunku i budowanie marki z elementami design thinking

1. Rola marketingu w firmie,

2. Budowanie strategii marketingowej (analiza strategiczna)

3. Promocja produktów (reklama, PR)

4. Budowanie wizerunku (identyfikacja wizualna – nazwa, logo, budowanie marki)

5. Zarządzanie produktem (kierowanie rozwojem produktu – jak zachęcić, jak się wyróżnić), polityka cenowa, organizowanie dystrybucji produktów

6. E-marketing (promocja w sieci, strona www, pozycjonowanie)

7. Design thinking (istota, zastosowanie, etapy procesu i najważniejsze narzędzia)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na warsztatach.

Dodatkowo student ma obowiązek przystąpienia do diagnozy potencjału oraz wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym służących określeniu luk kompetencyjnych, potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych.

Zaliczenie w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)