Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP] Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 156
Limit miejsc: 250
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Mariusz Muszyński
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów uczenia się

Zajęcia są prowadzone w ramach kontaktu:

1) synchronicznego w godzinach określonych planem zajęć zamieszczonym w systemie usosweb oraz na stronie

www.wpia.uksw.edu.pl;

2) synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego; konsultacje w trybie synchronicznym i asynchronicznym

odbywają się poprzez email uksw oraz czat na platformie MS Teams;

3) asynchronicznego - zadania i ćwiczenia będące częścią zajęć są udostępniane w zakładce pliki lub zadania na platformie

MS Teams. Na tej samej platformie w zakładce "pliki" zamieszczane są materiały i odnośniki do materiałów.

Metodami dydaktycznymi dla realizacji EK1: student zna i rozumie charakter i znaczenie publicznego prawa międzynarodowego oraz jego relację do innych gałęzi prawa; zna definicje pojęć z zakresu prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu PR_W01 - zna i rozumie charakter i znaczenie nauk prawnych oraz ich relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa) są wykład konwersatoryjny, przegląd literatury, analiza treści aktów prawnych, analiza orzecznictwa. Sposobem weryfikacji efektu uczenia jest sprawdzian pisemny cząstkowy i końcowy. Egzamin końcowy pisemny/ustny.

Metodami dydaktycznymi dla realizacji EK2: student zna i rozumie źródła i charakter norm prawa międzynarodowego w ujęciu historycznym i współczesnym (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu PR_W02, zna i rozumie źródła i charakter norm prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów) są wykład konwersatoryjny, przegląd literatury, analiza treści aktów prawnych, analiza orzecznictwa.

Sposobem weryfikacji efektu uczenia jest sprawdzian pisemny cząstkowy i końcowy. Egzamin końcowy pisemny/ustny

Metodami dydaktycznymi dla realizacji EK3: student ma wiedzę o instytucjach prawa międzynarodowego; zna strukturę i sposób powstawania organizacji międzynarodowych i zasady ich działania (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu PR_W04, zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów) są wykład konwersatoryjny, przegląd literatury, analiza treści aktów prawnych, analiza orzecznictwa, studium przypadku. Sposobem weryfikacji efektu uczenia jest sprawdzian pisemny cząstkowy i końcowy. Egzamin końcowy pisemny/ustny

Metodami dydaktycznymi dla realizacji EK4: student ma wiedzę o klasyfikowaniu systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa międzynarodowego i zna zależności między tymi systemami (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_W06 - ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie publicznego/prywatnego/międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne

i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat) są wykład konwersatoryjny, przegląd literatury, analiza treści aktów prawnych, analiza orzecznictwa.

Sposobem weryfikacji efektu uczenia jest sprawdzian pisemny cząstkowy i końcowy. Egzamin końcowy pisemny/ustny

Metodami dydaktycznymi dla realizacji EK5: student zna i rozumie metody i mechanizmy tworzenia prawa międzynarodowego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia się o symbolu PR_W07 - zna i rozumie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów) są wykład konwersatoryjny, przegląd literatury, analiza treści aktów prawnych, analiza orzecznictwa. Sposobem weryfikacji efektu uczenia jest sprawdzian pisemny cząstkowy i końcowy. Egzamin końcowy pisemny/ustny

Uwagi:

wykład obowiązkowy dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)