Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Jakubiak-Mirończuk
Literatura:

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Wraszawa 2020

2019T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 6 - 9, Warszawa 2011 (i kolejne)

S. Wronkowska, Podstawy prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005

Literatura uzupełniająca: L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002

Zakres tematów:

1. Normy postępowania

- język prawa;

- wypowiedzi dyrektywalne i ich rodzaje;

- rodzaje norm postępowania;

- budowa normy postępowania;

- obowiązywanie norm postępowania;

- normy prawne i ich rodzaje.

2. Akty normatywne i ich rodzaje

- pojęcie aktu normatywnego;

- budowa aktu normatywnego;

- rodzaje aktów normatywnych;

- eliminowanie aktu normatywnego z systemu prawnego;

- charakterystyka językowa tekstu aktu normatywnego;

- rodzaje przepisów prawnych.

3. Wykładnia przepisów prawnych

- pojęcie i modele wykładni;

- rodzaje i zadania wykładni;

- fazy wykładni;

- dyrektywy wykładni i ich rodzaje.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

e-learning: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae1876fc051543f8bb0e2cf1d776eff4%40thread.tacv2/conversations?groupId=d620d790-e699-41d7-83ae-e4a75b13c29d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody i kryteria oceniania:

test, ocenianie ciągłe

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla I roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)