Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Publiczne prawo konkurencji [WP-ADZ-2-PPK-cw] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Publiczne prawo konkurencji [WP-ADZ-2-PPK-cw]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20340
Literatura:

1. Tomu 15 Systemu Prawa Prywatnego - Prawo Konkurencji pod red. M. Kępińskiego, Legalis

2. A. Szafrański i Z. Snażyk, Publiczne Prawo Gospodarcze, Beck 2018

3. A. Maziarz, Reguły konkurencji Unii Europejskiej, Beck 2019, Legalis

4. Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne. A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Europrawo 2017

Zakres tematów:

Pojęcie publicznego prawa ochrony konkurencji

Pojęcia ogólne: rynek właściwy, siła rynkowa, kiedy polska ustawa a kiedy prawo UE

Porozumienia ograniczające konkurencję

Nadużywanie pozycji dominującej

Postępowanie w sprawie naruszenia art. 101 i 102 TFUE oraz sankcje administracyjne i skutki cywilne naruszenia tych przepisów (rozporządzenie Rady 1/2003 i rozporządzenie Komisji 773/2004)

Kontrola koncentracji w świetle rozporządzenia 139/2004

Pomoc publiczna

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

zajęcia synchroniczne na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a632491d70ece4405a574a710f2528073%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6901b84f-a36c-4e18-88f2-6ef44ce4d663&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach + referat

Uwagi:

II rok, II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)