Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa WP-PRZ-W
Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do prawoznawstwa WP-PRZ-W
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21_Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 105
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Andrzej Pogłódek
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7a570ae75dce463786c92685b1fe65b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=3879d7e5-437f-4262-aa3a-3e75d534b212&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. 5, Warszawa 2016;

2) L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014;

Zakres tematów:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie prawa z uwzględnieniem podstawowych koncepcji filozoficznych.

2. Funkcje prawa i relacje prawa do innych systemów normatywnych.

3. Normy prawne i przepisy prawa.

4. System prawa oraz źródła prawa i zasady jego powstawania.

5. Budowa aktu prawnego (zasady techniki prawodawczej).

6. Ogłaszanie prawa i systemy informacji prawnej.

7. Obowiązywanie i stosowanie prawa.

8. Wykładnia prawa.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (z wykorzystaniem USOSweb).

Studenci korzystają z zamieszczonego w USOSweb Kalendarza zajęć. Kod do zajęć został przesłany do studentów poprzez USOSweb na ich adresy poczty elektronicznej.

EK z zakresu wiedzy są osiągane metodami: wykład informacyjny, wykład problemowy.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: test.

-------------------

Kryteria oceniania

Wiedza:

PR_W01:

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na obowiązujący w Polsce system prawa.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z wstępu do prawoznawstwa i w podstawowym stopniu potrafi jej użyć do analizy obowiązującego w Polsce systemu prawa.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa i rozumie jej znaczenia dla przyszłego zdobywania wiedzy.

PR_W02: student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie źródła i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na obowiązujący system prawny.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z przedmiotowego zakresu i w podstawowym stopniu potrafi ocenić z jej użyciem obowiązujący system prawny.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z przedmiotowego zakresu i rozumie jej znaczenia dla praktyki stosowania prawa.

Uwagi:

wykład dla I roku PN

Grupa w MT:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7a570ae75dce463786c92685b1fe65b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=3879d7e5-437f-4262-aa3a-3e75d534b212&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.