Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka [WM-MA-S] Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Statystyka [WM-MA-S]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Leszek Sidz
Literatura:

1 W. Niemiro, Statystyka.

2 A. Zieliński, siedem wykładów prowadzających do statystyki

3 M. Sobczyk, Statystyka

1 J. Koronacki. J. Mielańczuk, Statystyka.

2 Z. Pawłowski, Statystyka Matematyczna

3 I.Bak,I.Markowicz,M.Mojsiejewicz,K.Wawrzyniak,Statystyka w zadaniach.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne.

Podstawowe rozkłady i ich charakterystyki

Prawa wielkich liczb.

Centralne twierdzenia graniczne.

Próby losowe, modele statystyczne.Elementy statystyki opisowej.

Funkcje charakterystyczne i funkcje tworzące momenty.

Podstawowe statystyki i ich rozkłady.

Modele parametryczne i nieparametrczne.Estymatory i ich własności.

Estymacja punktowa. Funkcja ryzyka.

Estymacja przedziałowa.

Asymptotyczne własności estymatorów.

Weryfikacja hipotez. Metody konstrukcji testów.

Testy parametryczne. Przykłady testów.

Testy nieparametrycne. Przykłady testów.

Krzywa mocy testu.

Testy ilorazu wiarogodności.

Elementy wnioskowania bayesowskiego.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

50% dost.

60% dost+

70% dobry

80% dobry +

90 % b.dobry.

Uwagi:

Zajęcia zdalne na Moodle i Microsoft Teams , link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8f5273e464cb4a22bed12c6924375718%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b0c9437-5495-4bca-a71c-7355986636be&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)