Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna I WM-CH-S1-E3-CHFI
Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Chemia fizyczna I WM-CH-S1-E3-CHFI
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21_Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Janusz Stafiej
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5N2I3NWMtYzEzZS00YmYyLTkyY2ItY2ZjOGE5MzYxMjFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22c759c47b-f0ba-48f3-a0ba-7b99a16eab03%22%7d
Literatura:

Jak w wyższych sekcjach

prezentacje do wykładu i materiały pomocnicze na platformie moodle.

Zakres tematów:

j.w.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład, 2 kolokwia w semestrze, egzamin końcowy..

Konsultacje na życzenie studentów poniedziałek 16.45-18.30

Metody i kryteria oceniania:

j.w

Uwagi:

Wykłady w formie spotkań w grupie MS TEAMS class.CHEMIA FIZYCZNA I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.