Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna I WM-CH-S1-E3-CHOI
Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Chemia organiczna I WM-CH-S1-E3-CHOI
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21_Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Jarosław Kowalski
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UKSW zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, w przewidzianych rozkładem zajęć terminach, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa514b656223d4b5c87cc71335ecddacd%40thread.tacv2/conversations?groupId=254dce54-f451-4a90-aedd-3d73c11b30be&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Oprócz prowadzenia wykładu, połączonego z wyświetlaniem na udostępnionym ekranie prezentacji, wykorzystywana jest dodatkowo funkcja "Tablicy" dostępna na platformie MS Teams, co umożliwia interaktywne omawianie niektórych zagadnień kursu.

Obecność na wykładach jest dokumentowana każdorazowo z wykorzystaniem modułu "frekwencja" na platformie Moodle.

Przewidziany regulaminem wykładu egzamin przeprowadzony będzie z wykorzystaniem platformy Moodle (e.uksw.edu.pl), z obowiązkowym udostępnianiem przez studentów obrazu z kamery i dźwięku z mikrofonu, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Pozostałe informacje odnośnie metod kształcenia nie ulegają zmianie

Konsultacje:

Ćwiczenia z chemii organicznej I:

Wtorki, godz. 8:00-9:00

Środy, godz. 9:45-10:45

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a028f724a89e54f398a315b96a4c70d88%40thread.tacv2/conversations?groupId=7fd80614-1776-40be-95dc-a4b53689287c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Konsultacje odbywają się po uprzednim umówieniu ustnym, bądź poprzez kontakt e-mail:

jaroslaw.kowalskii@uksw.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa, przy czym dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności. Większa liczba nieobecności wiąże się z niedopuszczeniem do egzaminu lub, w szczególnych przypadkach, z dodatkowym sprawdzeniem wiedzy studenta (w terminie konsultacji) związanej z tematem wykładu, którego dotyczyła absencja.

Progi punktowe i odpowiadające im oceny na egzaminie są następujące:

51–60 dostateczny

61–70 dostateczny+

71–80 dobry

81–90 dobry+

91–100 bardzo dobry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.