Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna I WM-CH-S1-E3-CHOI
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Chemia organiczna I WM-CH-S1-E3-CHOI
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21_Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Arkadiusz Listkowski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a75f81501785b461db3a4989e376a3a57%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=bc551c1f-84dd-41a0-9061-1fbbb081f8b5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UKSW zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym. W przewidzianym rozkładem zajęć terminach zajęcia są prowadzone są przy pomocy platformy TEAMS, a przypadku występowania problemów na platformie ZOOM:

Meeting ID: 565 116 3941

Hasło: epidchemia

Przewidziane regulaminem ćwiczeń sprawdziany powinny być wysłane na platformę MOODLE a w przypadku problemów technicznych - na służbowy adres e-mail prowadzącego: a.listkowski@uksw.edu.pl

Pozostałe informacje odnośnie metod kształcenia nie ulegają zmianom

W celu dokumentacji obecności i aktywności na zajęciach przebieg całości lub części zajęć będzie nagrywany. Obowiązkowe jest zatem udostępnianie przez studenta obrazu z kamery i dźwięku z mikrofonu. W przypadku braku udostępniania obrazu i dźwięku efekty kształcenia, nie będą uznawane, zwłaszcza w przypadku kolokwiów i kartkówek. Podstawa prawna: decyzja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 7/2020 oraz 15/2020

Konsultacje:

Ćwiczenia z chemii organicznej I:

Wtorki godz. 9.45-11.15

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a75f81501785b461db3a4989e376a3a57%40thread.tacv2/conversations?groupId=bc551c1f-84dd-41a0-9061-1fbbb081f8b5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Konsultacje odbywają się po uprzednim umówieniu ustnym, bądź poprzez kontakt e-mail:

a.listkowski@uksw.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie, usprawiedliwione nieobecności. Trzecia usprawiedliwiona i pierwsza nieobecność nieuprawiedliwiona= -4pkt, oraz brak prawa do poprawy dowolnego kolokwium w terminie dodatkowym. Każda dodatkowa nieobecność = -4 pkt. W przypadku, gdy liczba nieobecności przekracza 5 student dostaje z ćwiczeń ocenę niedostateczną.

Osoby, które opuściły co najwyżej jedne ćwiczenia (usprawiedliwione) mogą liczyć na dodatkowe 2 pkt. do wyniku końcowego.

Przybliżoną miarą uzyskanej oceny jest liczba punktów, możliwych do zdobycia podczas ćwiczeń. Student może uzyskać maksymalnie 120 punktów z czego 100 punktów z dwóch kolokwiów (każde po 50 pkt), zaś pozostałe 20 z aktywności podczas zajęć (rozwiązywanie zadań treningowych 10 pkt oraz niezapowiedziane kartkówki - 10 pkt). Student, który z obu kolokwiów napisanych w pierwszym terminie uzyska powyżej 25 punktów może liczyć na dodatkowe 5 pkt do wyniku końcowego. Przewiduje się termin dodatkowy przeznaczony na napisanie jednego, wybranego przez studenta kolokwium po zakończeniu cyklu ćwiczeniowego, celem poprawy wyniku, lub napisania kolokwium którego z uwagi na nieobecność student nie pisał we właściwym terminie.

Ocenianie w zależności od ilości zdobytych punktów:

>60 - 72 dost

>72 - 84 dost+

> 84 – 96 db

>96 - 108 db+

>108 - 120 bdb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.