Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne [WM-I-SO] Semestr zimowy 2020/21
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Systemy operacyjne [WM-I-SO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Michał Seredyński
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14574
Literatura:

Systemy operacyjne. Wydanie IV - Autorzy: Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos

Linux. Komendy i polecenia. Wydanie IV rozszerzone - Łukasz Sosna

Jak działa Linux. Podręcznik administratora - Brian Ward

Zakres tematów:

* podstawy środowiska Linux ( podstawowe polecenia, uprawnienia, wyrażenia regularne, Potoki procesorowe)

* inicjowanie systemu (bootowanie, konfiguracja GRUB, Runlevels)

* dyski i partycje (fdisk, partycja SWAP, dodawanie i usuwanie partycji, RAID)

* LVM ( konfiguracja wolumenów logicznych )

* system plików ( Montowanie systemów plików, utworzenie i

* konfiguracja, szyfrowanie-LUKS, QUOTAS, ACL, AutoFS)

* sieć w systemie (konfiguracja i zarządzanie)

* użytkownicy (hasła, grupy, inicjowanie konta użytkownika, uprawnienia do plików i katalogów)

* zarządzanie pakietami ( praca z apt-get, dodatkowe repozytoria)

* monitorowanie wydajności systemu

* automatyzacja zadań (cron, skrypty BASH)

* usługi sieciowe FTP, Serwer Apache

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

ćwiczenia praktyczne, panel dyskusyjny, kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolokwium i zrealizowanie projektu.

Uwagi:

zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone przez platformę e-learningową Moodle i MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RjNGJhNzctOTllMC00MjA1LThmNjUtNTcxY2NhMThiM2Ri%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220739feef-d6c0-4590-bd91-b5daefa25de7%22%7d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)