Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe [WM-I-SK] Semestr zimowy 2020/21
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Sieci komputerowe [WM-I-SK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Michał Seredyński
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14577
Literatura:

"TCP/IP. Księga eksperta." Karanjit S. Siyan, Tim Parker

"Sieci komputerowe. Biblia" Barrie Sosinsky

"W drodze do CCNA". Część I. Adam Józefiok

"W drodze do CCNA". Część II. Adam Józefiok

Zakres tematów:

Podstawy i działanie sieci komputerowych

Modele sieci komputerowych

Adresacja w sieciach komputerowych

Sieć Ethernet i media sieciowe

Oprogramowanie IOS i przełączniki Cisco

Działanie sieci WAN i sieci bezprzewodowe

Routing i praca z routerami

Sieci VLAN

Protokoły routingu i algorytmy routingu

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: metoda ćwiczebna, metoda problemowa,

tekst programowany (e-learning), metoda projektów.

Metody weryfikacji efektów: ciągła

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie dwóch kolokwiów.

Uwagi:

zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone przez platformę e-learningową Moodle i MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ5ZmRlZDQtNGE5Ny00ZGY2LTgyYjQtYmFhMzVlOWVhMzI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220739feef-d6c0-4590-bd91-b5daefa25de7%22%7d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)