Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do grafiki komputerowej [WM-I-S1-E3-WGK] Semestr zimowy 2020/21
Laboratorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wprowadzenie do grafiki komputerowej [WM-I-S1-E3-WGK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Jakub Grzeszczak
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a98fb699eae0142fe95a2f2ebb91d5cad%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8c9feef-2837-4e23-8e8b-a15cf24129ef&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Zakres tematów:

1: Zajęcia organizacyjne

2: Wprowadzenie do aplikacji GIMP

3: Zapoznanie z podstawowymi funkcjonalnościami aplikacji

4: Szkolenie praktyczne w zakresie obsługi aplikacji

5: Wprowadzenie do funkcjonalności wtyczek

6: Szkolenie praktyczne w zakresie wykorzystania wtyczek

7: Zdanie projektów

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie w postaci projektu w aplikacji GIMP wykorzystującego techniki i funkcjonalność przedstawioną na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Student

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi obsługiwać podstawowych narzędzi,

- na ocenę 3 (dst.): potrafi obsługiwać narzędzia w stopniu podstawowym, pozwalającym na realizację wybranego rodzaju problemów

- na ocenę 4 (db.): potrafi wykorzystać oferowane narzędzia do realizacji różnorodnych problemów,

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi wykorzystać oferowane narzędzia do realizacji dowolnych problemów, samodzielnie dobierając optymalne rozwiązania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)