Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne instrumenty rozwoju (strategie, plany, programy, projekty) [WP-AD-PIR-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawne instrumenty rozwoju (strategie, plany, programy, projekty) [WP-AD-PIR-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Marzec
Literatura:

Literatura podstawowa

Pawlak M. Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2010

Trocki M. (red.) Metodyki i standardy zarządzania projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017

Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

Walczak R. Podstawy zarządzania projektami. Metody i przykłady. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition) Praca zbiorowa Wydawnictwo Project Mgmt Inst, 2000

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami: podstawowe pojęcia, cechy projektu, co obejmuje zarządzanie projektami?

2. Cykl życia projektu: przedstawienie faz życia projektu, zapoznanie z cechami charakterystycznymi każdej fazy

3. Identyfikacja i planowanie projektu: analiza interesariuszy, analiza problemów analiza celów, działania, rezultaty, analiza ryzyka

4. Budżet projektu. Harmonogram projektu. Wykres Gantta. Planowanie sieciowe

5. Zespół projektowy. Promocja projektu

6. Faza oceny projektu. Monitoring projektu. Ewaluacja projektu. Audyt w projekcie

7. Źródła finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1beb8b5a41074a6a846b51b504c2bcd3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=451c75b0-8f58-4b99-b01d-d8476f848c08&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są synchronicznje

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną student nie realizuje efektów kształcenia

Na ocenę dostateczną zna procedury dotyczące procesu inwestycyjnego i zarządzania projektami w JST

Na ocenę dobrą zna procedury dotyczące procesu inwestycyjnego i zarządzania projektami w JST oraz

analizuje i projektuje procesy inwestycyjne i procesy dotyczące zarządzania projektami w samorządzie terytorialnym

Na ocenę bardzo dobrą zbiera dane dotyczące analizowanego problemu w celu przygotowania projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz prezentuje przygotowaną przez siebie propozycję projektu, przedstawiając jednocześnie argumenty przemawiające za jego realizacją.

Sposób zaliczenia: opracowanie fiszki projektowej na przygotowanym wzorze.

Uwagi:

II rok, II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)