Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika ogólna [WB-BI-11-04lab] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Botanika ogólna [WB-BI-11-04lab]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 308
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 22
Prowadzący: Piotr Ceryngier, Marek Kloss
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQxOTI3ZGEtN2I0Zi00ODRiLWJjZmItZTdiZThlMGU2ODE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22f9764223-f1e1-4ec3-90d2-68d304aa4193%22%7d
Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. 2008. Botanika, tom 1 i 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Gorczyński T. 1975. Ćwiczenia z botaniki. PWN Warszawa

Pałczyński A., Jasnowska J. 1993. Atlas botaniczny. PWN, Warszawa

Rutkowski L. 2006. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie, nauka obsługi mikroskopów.

2. Budowa komórki roślinnej.

3. Budowa tzw. roślin niższych (organizmy jednokomórkowe i plechowce)

4. Budowa mszaków.

5. Test 1. Tkanki merystematyczne roślin naczyniowych.

6. Tkanki miękiszowe i wzmacniające.

7. Tkanki przewodzące.

8. Tkanki okrywające i utwory wydzielnicze.

9. Test 2. Zarodek i rozwój organów.

10. Anatomia korzenia.

11. Anatomia pędu - pąki i łodyga.

12. Anatomia pędu - liście.

13. Test 3. Rozmnażanie się roślin niższych, mszaków i paprotników.

14. Rozmnażanie się roślin nasiennych.

15. Test 4. Zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, praca w laboratorium z wykorzystaniem świeżego materiału roślinnego i preparatów mikroskopowych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: aktywność na ćwiczeniach, sporządzenie rysunków na podstawie obserwacji, 4 testy pisemne (warunkowo kolokwium końcowe).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)