Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii klinicznej i osobowości [WF-PS-N-ROK] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium z psychologii klinicznej i osobowości [WF-PS-N-ROK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 1424
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Henryk Gasiul
Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Brzeziński, J., Siuta, J. (red.) (2006). Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii. Poznań: Zysk i S-ka.

Ekman, P., Davidson, R.J. (red.) (1998). Natura emocji. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Gasiul, H. (2001). W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego. Warszawa: WA Żak.

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin. Wyd. 3

Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: UKSW.

Gasiul, H. (2018) (red.). Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin Engram.

Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.

Lewis, M., Haviland- Jones, J.M. (red.) (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

Rodzaj tematyki podejmowanej w ramach seminarium uzależniony jest od zainteresowań jego uczestników. Ogólny kierunek badań dotyczy poszukiwania związków osobowością a emocjonalnością oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie o znaczenie motywów ja w wyjaśnianiu zachowań i rozwoju osobowości. Ponadto, istotne jest rozpoznawanie różnic pomiędzy osobami o odmiennych zainteresowaniach, odmiennych rolach zawodowych, pełniących odmienne funkcje (np. uprawiających różne sporty) w zakresie osobowości, motywów ja i szeroko pojętej emocjonalności.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Dyskusje na spotkaniach seminaryjnych, konsultacje, prezentacje referatów.

IV rok: Podstawą oceny jest aktywne uczestnictwo w seminariach, przygotowanie wstępnego projektu pracy dyplomowej.

V rok: podstawa oceny - prezentacja własnego, zebranego materiału do części teoretycznej oraz analiza sposobu przeprowadzania badań empirycznych

Metody i kryteria oceniania:

Dla roku IV: podstawą oceny jest uczestnictwo w spotkaniach seminaryjnych oraz prezentacja własna

Dla roku V: Podstawą zaliczenia semestru jest napisana część teoretyczna pracy dyplomowej oraz jasna strategia własnych badań empirycznych.

Zajęcia prowadzone są online via MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)