Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej [WF-PS-N-RRW] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej [WF-PS-N-RRW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 1438
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maria Ryś
Literatura:

Literatura dobrana adekwatnie do problemu

Zakres tematów:

Celem tego seminarium jest przygotowanie studentów do pracy badawczej i do seminarium magisterskiego.

Główne zagadnienia, których dotyczyć będą prace empiryczne są następujące:

Problematyka dojrzałości do zawarcia małżeństwa

Uwarunkowania trwałości i wysokiej jakości związku małżeńskiego

Problematyka relacji w małżeństwie i w rodzinie

Dysfunkcje w rodzinie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne - dyskusje, prezentacja własnych badań, analiza

problemów, konsultacje indywidualne.

ocena jest efektem prezentacji opracowanej części teoretycznej i metodologicznej pracy dyplomowej. Ocena bardzo dobra to napisana cześć teoretyczna pracy i przeprowadzone badania własne; ocena dobra - napisana część teoretyczna oraz jasna strategia badań własnych; ocena dostateczna - cześć teoretyczna w realizacji, jasna wizja strategii badań własnych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mają za zadanie zapoznanie się ze wskazaną literaturą, a następnie wybranie tematu badań empirycznych. Kolejnym etapem pracy jest opracowanie przez studentów projektu badań na wybrany temat . Następnym etapem pracy jest przeprowadzenie badań empirycznych na wybranej grupie, a następnie obliczenie i analiza wyników badań oraz przeprowadzenie ich dyskusji.

Każdy z uczestników powinien przygotować pisemną pracę empiryczną, która będzie podlegać ocenie. Praca ta stanowi podstawę zaliczenia seminarium.

ocena jest efektem prezentacji opracowanej części teoretycznej i metodologicznej pracy dyplomowej. Ocena bardzo dobra to napisana cześć teoretyczna pracy i przeprowadzone badania własne; ocena dobra - napisana część teoretyczna oraz jasna strategia badań własnych; ocena dostateczna - cześć teoretyczna w realizacji, jasna wizja strategii badań własnych.

Uwagi:

link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a92e185ce11074d71b1430f1b378865d8%40thread.tacv2/conversations?groupId=98eff194-a002-43b5-9e13-f43f157eb47d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)