Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc psychologiczna 2 [WF-PS-N-POM2] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pomoc psychologiczna 2 [WF-PS-N-POM2]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 1454
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paulina Rosińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a800806b636c646d8a43852fbc1051b74%40thread.tacv2/conversations?groupId=0e7e7742-7c22-423b-aede-e145106ec2a6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E., Podręcznik pomagania, Warszawa: Academica.

Literatura uzupełniająca:

1. Barker P., Metafory w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

2. Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

3. Farrelly F., Brandsma J., 2004, Terapia prowokatywna, Wrocław: Metamorfoza.

4. Killingmo B., 1995, Psychoanalityczna metoda leczenia. Zasady i pojęcia, Gdańsk: GWP.

5. L’Abate L., Weeks G.R. 2000, Paradoks w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

6. Rafaeli D., Bernstein D., Young J., 2011, Psychoterapia skoncentrowana na schematach, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

7. Yapko M., 1996, Kiedy życie boli. Zalecenia w leczeniu depresji. Strategiczna terapia krótkoterminowa, Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne- specyfika prowadzenia zajęć za pomocą MS Teams. Powtórzenie najistotniejszych treści z przedmiotu Pomoc Psychologiczna 1.

2. Specjalizacja z psychologii klinicznej

3. Najważniejsze szkoły psychoterapeutyczne:

a. Podejście psychoanalityczne

b. Podejście behawioralno-poznawcze

c. Podejście humanistyczno-egzystencjalne

d. Podejście systemowe

4. Pomoc psychologiczna w różnych obszarach psychologii

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

1. Metoda ćwiczeniowa (Podczas zajęć MS Teams lub zadanie Platforma Moodle)

2. Studium przypadku

3. Dyskusja

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Obecność na zajęciach (MS Teams)

2. Ćwiczenia praktyczne- aktywność (kanały, pokoje)

3. Kolokwium pisemne - test (MS Teams)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wymienić założeń leżących u podłoża różnych szkół psychoterapeutycznych (psychoanalitycznej, behawioralno-poznawczej, humanistyczno-egzystencjalnej i systemowej) oraz nie potrafi scharakteryzować wybranych technik psychoterapeutycznych (m.in metafora, paradoks, przełamywanie schematów i humor).

-na ocenę 3 (dst.): student potrafi wymienić założenia leżące u podłoża poszczególnych szkół psychoterapeutycznych (psychoanalitycznej, behawioralno-poznawczej, humanistyczno-egzystencjalnej i systemowej) oraz potrafi scharakteryzować wybrane techniki psychoterapeutyczne (metafora, paradoks, przełamywanie schematów i humor), jednak nie czyni tego sprawnie, a jego wypowiedzi słowne lub pisemne świadczą o istotnych lukach w tej wiedzy.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymienić założenia leżące u podłoża poszczególnych szkół psychoterapeutycznych (psychoanalitycznej, behawioralno-poznawczej, humanistyczno-egzystencjalnej i systemowej) oraz dość sprawnie potrafi scharakteryzować wybrane techniki psychoterapeutyczne (metafora, paradoks, przełamywanie schematów i humor).

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić założenia leżące u podłoża poszczególnych szkół psychoterapeutycznych (psychoanalitycznej, behawioralno-poznawczej, humanistyczno-egzystencjalnej i systemowej) oraz doskonale potrafi scharakteryzować wybrane techniki psychoterapeutyczne (metafora, paradoks, przełamywanie schematów i humor).

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi analizować tekstów oraz filmów dotyczących szkół i technik psychoterapeutycznych oraz nie potrafi porządkować i podsumowywać zdobytych podczas zajęć informacji.

-na ocenę 3 (dst.): student potrafi, chociaż z trudem, analizować teksty oraz filmy dotyczące szkół i technik psychoterapeutycznych oraz - także w trudem - potrafi porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie analizować teksty oraz filmy dotyczące szkół i technik psychoterapeutycznych oraz potrafi w sposób dość zadowalający porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie analizować teksty oraz filmy dotyczące szkół i technik psychoterapeutycznych oraz potrafi w sposób błyskotliwy porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

Kompetencje:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wykazuje zainteresowania dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu szkół i technik psychoterapeutycznych oraz nie przejawia odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

- na ocenę 3 (dst.): student wykazuje zainteresowanie, chociaż w niewielkim stopniu, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu szkół i technik psychoterapeutycznych oraz wydaje się wykazywać pewien, chociaż niewielki, stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

-na ocenę 4 (db.): student wykazuje dość duże zainteresowanie, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu szkół i technik psychoterapeutycznych oraz wydaje się wykazywać dość wysoki stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

- na ocenę 5 (bdb.): student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu szkół i technik psychoterapeutycznych oraz wykazuje godny podziwu stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena pracy studenta podczas zajęć (MS Teams)

2. Ocena z kolokwium pisemnego.

Uwagi:

Obecności są warunkiem koniecznym do zaliczenia przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)