Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka 2 [WF-PS-N-PZP2] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka 2 [WF-PS-N-PZP2]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 1423
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Paulina Rosińska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9191c7f552444688b00f9ce675560124%40thread.tacv2/conversations?groupId=b50db887-afec-4f1f-8070-7b88e2f4e2b7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Bulska, J. (2008). Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubowska- Winecka, A., Włodarczyk, D. (2016). Psychologa w praktyce medycznej. Warszawa: PZWL

Łuszczyńska A. (2004).Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańsk: Wydawnictwo GWP

Makara- Studzińska, M. (2012). Komunikacja z pacjentem. Lublin: Wydawnictwo CZELEJ

Marcinkowski, J. T.(2003) (red.). Higiena profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa: PZWL

Ogińska-Bulik, N. (2010)(red.). Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Łódź:Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej

Sapolsky, R, M. (2010).Why Zebras Don't Get Ulcers: The Acclaimed Guide To Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. Warszawa: Wydawnictwo PWN

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin.

Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P,

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Życińska, J. (2017). Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie. Warszawa: PWN

Zakres tematów:

Treści programowe:

0. organizacja zajęć- zapoznanie z metodą projektową

1. Zdrowie psychiczne młodych dorosłych z uwzględnieniem zasobów (potencjałów zdrowotnych)- przykładowy program PsychoŻak

2. Profilaktyka pierwotna i wtórna- przykładowe programy dla grup wysokiego ryzyka. Problem wypalenia zawodowego. Zdrowie psychiczne w miejscu pracy.

3. Profilaktyka wtórna- różne formy pomocy psychologicznej pacjentom somatycznym (wsparcie społeczne, treningi relaksacyjne)

4. Modele zmian zachowań zdrowotnych

5. Zmiana zachowań zdrowotnych- dlaczego dobre chęci nie wystarczają?

6. Narzędzia wykorzystywane w badaniach z obszaru psychologii zdrowia

7. Psychologia zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny (profilaktyka udarów w Polsce, profilaktyka choroby niedokrwiennej)

8. Dwa ostatnie zajęcia- prezentacja projektów

W zależności od cyklu część zajęć jest poświęcona na pracę metodą projektową.

W zależności od potrzeb i poziomu wiedzy słuchaczy treści mogą ulec modyfikacji

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Synchroniczny wykład z elementami konwersatoryjnymi (kanały, pokoje do pracy grupowej) za pośrednictwem MS Teams.

Materiały zamieszczane na Platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

1.obecność i aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe)

2. praca zespołowa- przygotowanie projektu z obszaru psychologii zdrowia i prezentacja na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)