Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 2 [WF-PS-N-UKSE2] Semestr letni 2020/21
Wykład monograficzny, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 2 [WF-PS-N-UKSE2]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład monograficzny [WYK_MON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 1423
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Katarzyna Martowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9cc37fccd49a491995d6e8f18daaaf04%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f90f3b4b-85cf-4aaa-8c74-5f35dcc6a240&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podstawowa

1. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

2. Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

3. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red.). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.

2. Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, 10, 113-134.

3. Leopold, M. A. (2001). Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna. Forum Psychologiczne, 1, 155-182.

4. Leopold, M. A. (2006). Elementy składowe kompetencji emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne, 2, 191-204.

5. Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 55-69.

6. Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

7. Matczak, A. (2001). Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A.

8. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 53-69). Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

9. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

10. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

11. Matczak, A. (2009) (red.). Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

12. Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 1, 5-18

13. Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

14. Olszyca, K. (1998). Rola osobowościowych mechanizmów w regulacji stymulacji. Studia Psychologiczne, 36, 57-71.

15. Piekarska, J. (2004). Inteligencja emocjonalna młodzieży a sposoby reagowania rodziców sytuacjach problemowych. Psychologia Rozwojowa, 9, 23-33.

16. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

17. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne – uwarunkowania i metody pomiaru. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zakres tematów:

1. Motywacyjne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

2. Rodzinne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

3. Kompetencje społeczno-emocjonalne a płeć – dane empiryczne.

4. Kompetencje społeczno-emocjonalne a wiek – dane empiryczne.

5. Kompetencje społeczno-emocjonalne a temperament – dane empiryczne.

6. Kompetencje społeczno-emocjonalne a cechy osobowości – dane empiryczne.

7. Kompetencje emocjonalne a oddziaływania wychowawcze rodziców – dane empiryczne.

8. Kompetencje społeczne a oddziaływania wychowawcze rodziców – dane empiryczne.

9. Kompetencje społeczne a dobrostan – dane empiryczne.

10. Kompetencje emocjonalne a dobrostan – dane empiryczne.

11. Inteligencja emocjonalna a dobrostan – dane empiryczne.

12. Rola kompetencji społeczno-emocjonalnych.

13. Treningi kompetencji społeczno-emocjonalnych – I.

14. Treningi kompetencji społeczno-emocjonalnych – II.

15. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

E-learning: MsTeams/Moodle Wykład, prezentacje multimedialne, demonstracje narzędzi diagnostycznych, elementy dyskusji.

Sposoby weryfikacji: ocena egzaminu końcowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – test. Premiowana będzie szczególna aktywność podczas zajęć.

Kryteria ocen

Wiedza

Na ocenę 5 (bdb): w wysokim stopniu opanował wiedzą zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i bardzo dobrze ją rozumie.

Na ocenę 4 (db): dobrze opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia w punktach i dobrze ją rozumie.

Na ocenę 3 (dst): w wystarczającym stopniu (w ponad 60%) opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i rozumie ją fragmentarycznie.

Na ocenę 2 (ndst): nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy zdefiniowanej przy opisie efektów kształcenia.

Umiejętności

Na ocenę 5 (bdb): potrafi formułować trafne hipotezy wyjaśniające przyczyny deficytów w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych, przy planowaniu oddziaływań treningowych potrafi zaplanować ogólne kierunki oddziaływania i obmyślić szczegóły realizacyjne.

Na ocenę 4 (db): potrafi sformułować hipotezę wyjaśniającą przyczynę deficytów w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych; przy planowaniu oddziaływań treningowych ogranicza się do szczegółów realizacyjnych, ale ma trafne pomysły.

Na ocenę 3 (dst): powierzchownie wyjaśnia przyczyny deficytów w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych; przy planowaniu oddziaływań treningowych powiela znane pomysły.

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi operować posiadaną wiedzą.

Kompetencje (postawy):

Oceniana jest dojrzałość refleksji nad warunkami rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych i komplementarnością różnych podejść stosowanych przy ich opisywaniu.

Uwagi:

Zaliczenie II roku studiów.

WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 2 stanowi kontynuację WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 1. Obowiązuje pierwszeństwo zapisu dla osób które uczestniczyły w pierwszej części zajęć (semestr zimowy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)