Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kryzysu [WF-ZPS-KR] Rok akademicki 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia kryzysu [WF-ZPS-KR]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020/21] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
raz na miesiąc w sobotę, 17:00 - 18:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
raz na miesiąc w sobotę, 18:45 - 20:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 42
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acfaf83848c62476f9a79fc75c13356f0%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab8ee1c9-88c0-434b-8b54-a0e8c8919d04&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Bronowski P., Kaszyński H., Maciejewska O. (2019). Kryzys Psychiczny. Warszawa: Warszawa: Difin.

2. James R.K., (2008). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

3. Kubacka - Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: WAiP.

4. Pilecka, B. (2004). Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Popiel A., Zawadzki B., Pragłowska E., Habrat P., Gaja P. (2019). Skuteczne działanie w stresie. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do wykładu - wyjaśnienie, czym jest kryzys psychiczny

2. Przyczyny kryzysu psychicznego

3. Radzenie sobie ze stresem

4. Przejawy kryzysu psychicznego

5. Jak rozmawiać z osobą w kryzysie psychicznym?

6. Etapy interwencji kryzysowej

7. Zasady pracy z traumą

8. Podsumowanie wykładu

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. prezentacje ppt

2. filmy na temat kryzysu psychicznego

3. dyskusja (czat)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin pisemny (test - 15 pytań jednokrotnego wyboru)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie posiadał szeroką wiedzę na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił bardzo dobrze scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość szeroką wiedzę na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił dobrze scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał wiedzę, chociaż w umiarkowanym zakresie, na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił, chociaż niezbyt sprawnie, scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wiedzy na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także nie będzie potrafił scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie posiadał umiejętność szybkiego i trafnego rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił prawidłowo rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał umiejętność dość szybkiego i trafnego rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił dość prawidłowo rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał umiejętność, chociaż będzie to czynił to z trudnością, rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił prawidłowo, chociaż z trudem, rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał umiejętności szybkiego i trafnego rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz nie będzie potrafił prawidłowo rozpoznać potrzeby udzielenia im pomocy.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił z dużym wyczuciem i empatią rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im bardzo sprawnie podstawowej pomocy.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił z wyczuciem i empatią rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im dość sprawnie podstawowej pomocy.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił rozmawiać, aczkolwiek z pewnym trudem, z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im dość sprawnie, chociaż z trudnością, podstawowej pomocy.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz nie będzie potrafił udzielić im podstawowej pomocy.

Opis ECTS:

Aktywność na platformie e-learningowej - 30 godzin

Praca własna - lektura artykułów - 10 godzin

Metody oceniania

Egzamin pisemny (test - 15 pytań jednokrotnego wyboru)

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)