Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe [WF-ZPS-SEMP] Rok akademicki 2020/21
Seminarium przedmiotowe, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium przedmiotowe [WF-ZPS-SEMP]
Zajęcia: Rok akademicki 2020/21 [2020/21] (zakończony)
Seminarium przedmiotowe [SEMPRZ], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 12:30 - 14:00
sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 28
Prowadzący: Jarosław Jastrzębski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa55951a1286b4c4683f096fc14fe5dcd%40thread.tacv2/conversations?groupId=82afe200-93fd-4ed1-af26-26a002ac5981&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Boyraz, G., Waits, B. J., Felix, V. A. (2014). Authenticity, Life Satisfaction, and Distress: A Longitudinal Analysis. Journal of Counseling Psychology, 3, 498-505.

Butler, J., Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 1-48.

Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi (dostępne pod adresem: https://liberilibri.pl/harasimczuk )

Frankl, V.E. (2010). Wola Sensu. Założenia i zastosowania logoterapii. Warszawa: Wydawnic-two Czarna Owca.

Frankl, V.E. (2013). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013.

Fromm, E. (1999). Mieć czy być? Poznań: Rebis.

Fromm, E. (2014). Ucieczka od wolności.Warszawa: Czytelnik.

George, L. S., Park, C. L. (2016). Meaning in life as comprehension, purpose, and mattering: Toward integration and new research questions. Review of General Psychology, 3, 205-220.

George, L. S., Park, C. L. (2016). The Multidimensional Existential Meaning Scale: A tripartite approach to measuring meaning in life. The Journal of Positive Psychology, X, 1-15.

Grulkowski, B. (2010). Skala postaw być i mieć. Kraków: Impuls.

Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A., White, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework, The Journal of Positive Psychology, 3, 262-271.

Stocki, R., Nęcka, E. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Kraków: TAiWPN Universitas.

Wood, A. M., Linley, A. P., Maltby, J., Baliousis, M., Jospeh, S. (2008). The Authentic Personality: A Theoretical and Empirical Conceptualization and the Development of the Authenticity Scale, Journal of Counseling Psychology, 3, 385-399.

Yalom, I. D. (2008). Patrząc w słońce. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Yalom, I. D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: - Instytut Psychologii Zdrowia.

Yalom, I. D. (2014). Kat miłości. Warszawa: Czarna Owca.

Yalom, I. D. (2014). Mama i sens życia. Warszawa: Czarna Owca.

Yalom, I. D. (2015). Istoty ulotne. Warszawa: Czarna Owca.

Zakres tematów:

Celem seminarium przedmiotowego jest wyposarzenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne w planowaniu i opracowywaniu prec empirycznych. Uczestnicy seminarium, działając w małych 4-5 osobowych zespołach, realizują projekt badawczy, którego celem jest ustalenie uwarunkowań i funkcji egzystencjalnej odpowiedzialności (Yalom, 2008).

Podczas realizacji projektu badawczego studenci mają okazję w praktyce przyswoić znaczenie kolejnych etapów pracy badawczej łącznie ze sporządzaniem sprawozdania z badań. Zakres tematów seminarium jest następujący:

1. Jaką funkcję pełni teoretyczne wprowadzenie w problematykę badań?

2. Co to jest problem badań, pytania i hipotezy badawcze?

3. W jaki sposób prezentować osoby badane, zastosowane w badaniu narzędzia pomiaru i procedurę badań?

4. W jaki sposób prezentować wyniki własnych badań i co to jest opis statystyczny?

5. Jaką funkcję w sprawozdaniu z badań pełni dyskusja wyników i wnioski?

6. W jaki sposób przygotować zapis bibliograficzny, odsyłacze, przypisy i załączniki?

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

- wykład oraz ćwiczenia oparte na wykorzystaniu artykułów naukowych.

Umiejętności:

- metoda projektu badawczego, polegającego na grupowym opracowaniu podstaw teoretycznych badania, jego przeprowadzeniu oraz opracowaniu sprawozdania w formie referatu i prezentacji.

Kompetencje:

- klasyczna i sytuacyjna metoda problemowa oraz metoda stolików eksperckich.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi obecność na zajęciach oraz referat/ prezentacja, będące sprawozdaniem z przeprowadzonych badań empirycznych na wybrany temat zgodny z problematyką seminarium. Ocenie podlegają między innymi:

(1) poprawność formalna (zgodność ze standardami APA),

(2) adekwatność teoretycznych i empirycznych przesłanek dla pytań i hipotez badawczych,

(3) adekwatność analizy statystycznej i interpretacji wyników,

(4) adekwatność przeglądu literatury.

(5) orientacja w znaczeniu kolejnych kroków procesu badawczego oraz znajomość elementów sprawozdania z badań.

Uwagi:

Seminarium odbywa się zdalnie (online) w aplikacji Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)