Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I [WM-CH-F1] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Fizyka I [WM-CH-F1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 10:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
każdy piątek, 15:30 - 17:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Nikola Cichocka
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUwNzRlY2UtNWQzZS00NmMxLWIyOTctYjIzZThiM2EzYzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%226ed5bf88-f621-4be1-a99c-390135f64e0c%22%7d
Literatura:

R. Resnick, D. Halliday, Fizyka Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki,

tom 1, część 1, tom 2 cz. 2 (roz. 40, 41), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

B. M. Jaworski, A. A. Dietław, Fizyka. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 (cz. I. Mechanika).

dodatkowo:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki tom 1 (Mechanika), PWN, Warszawa 2005

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa 2010

K. Ernst, Fizyka sportu, PWN, Warszawa 2010

A. Hennel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz, Zadania i problemy z fizyki. Mechanika klasyczna i relatywistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN (wydanie V), Warszawa 1999.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i metody fizyki

2. Fizyka a inne nauki przyrodnicze

3. Wektory i skalary w fizyce

4. Pochodne, całki i równania różniczkowe

5. Kinematyka punktu materialnego

6. Zasady dynamiki Newtona

7. Dynamika punktu materialnego

8. Dynamika układu punktów materialnych

9. Prawa Keplera

10. Transformacja Galileusza i Lorentza

11. Szczególna teoria względności

12. Mechanika relatywistyczna

13. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego

14. Mechanika płynów

15. Znaczenie mechaniki klasycznej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

3 kolokwia prowadzone przez MS Teams. Terminy kolokwium zostały podane na zajęciach.

Wszystkie materiały są udostępniane przez platformę Moodle. Podczas zajęć student zobligowany jest w miarę możliwości do wykonania zadań, aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania pytań co do zadań.

Konsultacje odbywają się we wtorki o godz. 9:00, na prośbę studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną

Po ćwiczeniach student:

Rozumie zasady mechaniki klasycznej związane z mechaniką Newtona i prawami powszechnej grawitacji w zastosowaniu do ruchu prostych układów fizycznych, a także bryły sztywnej i płynów; docenia znaczenie mechaniki relatywistycznej. Potrafi stosować teorię mechaniki do rozwiązywania konkretnych problemów w przyrodzie.

Opanowanie zagadnień mechaniki klasycznej oraz umiejętności rozwiązywania problemów, właściwych dla wykładu i ćwiczeń przewidzianych dla tego przedmiotu.

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUwNzRlY2UtNWQzZS00NmMxLWIyOTctYjIzZThiM2EzYzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%226ed5bf88-f621-4be1-a99c-390135f64e0c%22%7d

Uwagi:

N. Cichocka - grupa 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)