Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr II - kier. lekarski [C-JO-AB2-II-WMCM-LEK] Semestr zimowy 2020/21
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr II - kier. lekarski [C-JO-AB2-II-WMCM-LEK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grażyna Rychlik
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1fa091d542b34c319add650164421c25%40thread.tacv2/conversations?groupId=0134e4b4-9316-42b2-9afe-0db206dff02f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Sam McCarter, Medicine 1, Oxford English for Careers, Student's Book, Oxford University Press 2016 - pozycja obowiązkowa dla każdego studenta

Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper Intermediate, Pearson Longman 2011

dodatkowe materiały wg potrzeb grupy

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do kursu - każdego studenta obowiązuje posiadanie komputera/laptopa z kamerą w trakcie całego semestru. W przypadku trudności technicznych sprzęt jest dostępny dla studentów na terenie campusu przy ul. Wóycickiego.

2 - 3. Opis dolegliwości

4 - 5. Spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu

6 - 7. Instrukcje i procedury

8 - 9. Rozmowa z pacjentem o zabiegu

10 - 11. Stosowanie leków

12 - 13. Styl życia

14. Jednostka wg potrzeb grupy

15. Test semestralny

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Wymagany zakres gramatyki jest adekwatny do poziomu grupy (B2).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikiem na platformie internetowej, wprowadzanie oraz utrwalanie gramatyki i leksyki, kształtowanie poszczególnych sprawności językowych. Metoda eklektyczna.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, test.

H1A_U07

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów.

Metody weryfikacji: aktywność na Forum.

H1A_U08, H1A_U03, H1A_U01

Metody dydaktyczne: Analiza tekstów przykładowych pod kątem wymogów formalnych i form leksykalnych, tworzenie tekstów.

Metody weryfikacji: Pisanie raportu (sprawozdania)

H1A_K01, H1A_K06

Metody dydaktyczne: Praca z tekstem z dziedziny medycyny.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, referowanie wybranego tekstu na dyżurze online.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- praca z podręcznikiem (Listening, Pronnciation, Reading, Vocabulary, ) - 24 h

- praca domowa i uczestnictwo na forum (Writing & Speaking) - 20 h

- przygotowanie do 2 małych testów (Grammar Check) - 4 h

- przygotowanie do test semestralnego - 6 h

- napisanie pracy pisemnej (raportu) - 4 h

- przedstawienie streszczenia artykułu z podręcznika - 2 h

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- praca z podręcznikiem na platformie Moodle

- przygotowywanie bieżących prac domowych i aktywność na forum

- napisanie 2 testów gramatycznych cząstkowych

- napisanie i terminowe oddanie pracy pisemnej (raportu)

- streszczenia artykułu z podręcznika w formie online na dyżurze

- napisanie testu semestralnego

c) Kryteria oceny końcowej:

- test semestralny - 30 pkt

- praca na platformie Moodle i na forum - 24 pkt

- praca pisemna - 20 pkt

- dwa małe testu gramatyczne - 20 pkt

- streszczenia artykułu z podręcznika - 6 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

0 - 59 pkt - ocena 2,0

60 - 67 pkt - ocena 3,0

68 - 75 pkt - ocena 3,5

76 - 83 pkt - ocena 4,0

84 - 91 pkt - ocena 4,5

92 - 100 pkt - ocena 5,0

Uwagi:

język angielski B2: semestr II - kier. lekarski (e-learning)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)