Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr II - kier. lekarski [C-JO-AB2-II-WMCM-LEK] Semestr zimowy 2020/21
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr II - kier. lekarski [C-JO-AB2-II-WMCM-LEK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14461
Literatura:

"Medicine 2" S. McCarter, Oxford English for Careers, OUP

"Angielski medyczny w tłumaczeniach", 2018. A. Podlewska, Preston Publishing

"English for Physiotherapy", 2012. J. Ciecierska, PZWL

"English for Public Health", 2008, Z. Patoka, PZWL

"English for Medical Students & Doctors, (1) 2000. E.Donesch-Jeżo. Wyd. Przegląd Lekarski

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1. How to prepare a presentation

2. Reading graphs, figures & statistical information

3. Locative adjectives

4. Major organ systems

5. Describing how things happened - tenses & adverbs; comparison of adjectives & adverbs

6. Dealing with emergency calls

7. Guidelines on Continuing Professional development

8. Describing accidents

9. Skeletal system

10. Identifying types of fractures

11. Describing fractures

12. Present tenses

13. Post-accident care - saying what is necessary politely but firmly

14. Prezentacje projektu (1)

15. Prezentacje projektu (2)

Ze względów dydaktyczno-organizacyjnych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H1A_U10

Metody dydaktyczne: Praca na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, ocenianie ustawiczne.

H1A_U07

Metody dydaktyczne: praca studentów na platformie

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt, testy.

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza pracy pisemnej studentów.

Metody weryfikacji: Praca pisemna studentów.

H1A_U09

H1A_U03

H1A_U01

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

H1A_K01

H1A_K06

Metody dydaktyczne: Projekty, webquest.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- systematyczna praca na platformie Moodle 30 godzin;

- napisanie prac/y pisemnych/ej 5 godzin;

- przygotowanie prezentacji 5 godzin;

- przygotowanie do testów 5 godzin;

- lektura dodatkowa 5 godzin.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- systematyczna praca na platformie Moodle;

- oddanie pracy pisemnej;

- przygotowanie prezentacji;

- napisanie testów.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwia 80 pkt (4 testów x 20 pkt);

- systematyczny udział w zajęciach 30 pkt;

- praca na platformie edukacyjnej 30 pkt;

- projekt 40 pkt;

- praca pisemna 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 200.

0 - 118 (0%-59%) – ocena 2,0;

119 - 134 (60%-67%) – ocena 3,0;

135 - 150 (68%-75%) – ocena 3,5;

151 - 166 (76%-83%) – ocena 4;

167 - 182 (84%-91%) – ocena 4,5;

183 - 200 (92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

język angielski B2: semestr II - kier. lekarski (e-learning)

zajęcia zdalne asynchroniczne prowadzone przez platformę e-learningową Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)