Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski C1/B2: semestr I - DR SzD [C-JO-AC1/B2-I-SzD] Semestr zimowy 2020/21
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski C1/B2: semestr I - DR SzD [C-JO-AC1/B2-I-SzD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (parzyste), 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Lang
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14469
Literatura:

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, Cambridge University Press.

Oxford Academic Vocabulary Practice, B2-C1, Julie Moore, Oxford University Press.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes B2, Edward de Chazal, Sam McCarter, Oxford University Press.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes C1, Edward de Chazal, Julie Moore, Oxford University Press.

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1. Omówienie zasad kursu, ćwiczenia integracyjne, test poziomujący.

2. Podstawowe słownictwo związane z życiem uniwersyteckim.

3. Uniwersytet – system brytyjski.

4. Uniwersytet – system amerykański. Tytuły naukowe.

5. Motywacja, stawianie celów (smart goals).

6. Pisanie notki biograficznej i podziękowań.

7. Biografia naukowa.

8. Studia doktoranckie, obrona pracy.

9. Struktura prezentacji.

10. Prezentacja – określanie celu, omówienie poszczególnych części.

11. Prezentacja – pytania i odpowiedzi.

12. Wprowadzenie do AWL (Academic World List).

13. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne według potrzeb grupy.

14. Plagiat i jak go uniknąć.

15. Prezentacje końcowe, podsumowanie semestru.

Ze względów dydaktyczno – organizacyjnych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H2A_U11

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikami akademickimi, tekstami oryginalnymi i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: ocenianie ustawiczne.

H2A_U08

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt.

H2A_U09

H2A_U03

H2A_U01

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza tekstów przydatnych w pracy akademickiej.

Metody weryfikacji: Praca pisemna.

H2A_U10

H2A_U03

H2A_U01

H2A_K01

H2A-U06

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

H2A-K01

H2A_U07

Metody dydaktyczne: Metoda projektu, webquest.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- udział w zajęciach 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć 10 godzin;

- napisanie pracy pisemnej 10 godzin;a) Opis ECTS:

- udział w zajęciach 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć 10 godzin;

- napisanie pracy pisemnej 10 godzin;

- przygotowanie prezentacji ustnej 10 godzin.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- dostęp do komputera podłączonego do internetu oraz wyposażonego w kamerę;

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- praca na platformie internetowej;

- wygłoszenie prezentacji.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- systematyczny i aktywny udział w zajęciach oraz praca na platformie edukacyjnej 30 pkt;

- napisanie pracy pisemnej 35 pkt;

- wygłoszenie prezentacji 35 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5.

- przygotowanie prezentacji ustnej 10 godzin.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- dostęp do komputera podłączonego do internetu oraz wyposażonego w kamerę;

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- praca na platformie internetowej;

- wygłoszenie prezentacji.

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- systematyczny i aktywny udział w zajęciach 30 pkt;

- napisanie pracy pisemnej 30 pkt;

- praca na platformie edukacyjnej 30 pkt;

- wygłoszenie prezentacji 30 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.

0 - 70 (0%-59%) – ocena 2,0;

71 - 80 (60%-67%) – ocena 3,0;

81 - 90 (68%-75%) – ocena 3,5;

91 - 100 (76%-83%) – ocena 4;

101 - 109 (84%-91%) – ocena 4,5;

110 - 120 (92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

język angielski C1/B2: semestr I - DR SzD (blended learning) zajęcia prowadzone zdalnie na przemian synchronicznie (MS Teams) i asynchronicznie (Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)