Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia kwantowa [WM-CH-421] Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Chemia kwantowa [WM-CH-421]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Joanna Sadlej
Literatura:

W. Kołos, Chemia kwantowa, PWN 1978 (i nowsze wydania)

W. Kołos, J. Sadlej, Atom i cząsteczka, WNT 1998

P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN 2001

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1.Geneza. Najważniejsze daty i wydarzenia w mechanice kwantowej.

2. Klasyczne równanie falowe i równanie Schrödingera.

3. Operatory. Postulaty mechaniki kwantowej.

4. Zasada nieoznaczoności.

5. Proste modele mechaniki kwantowej.Stopnie swobody. Rodzaje ruchu.Cząstka w pudle jedno- i wielowymiarowym. Poziomy energetyczne i postać funkcji własnych.Pojęcie degeneracji.

6. Atom wodoru. Sposób rozwiązywania równania Schrödingera.Transformacja laplasjanu do współrzędnych sferycznych. Orbitale, liczby kwantowe.Degeneracje. Kształt orbitali. Funkcja rozkładu radialnego. Średnia i najbardziej prawdopodobna odległość elektronu od jądra.Moment pędu i jego składowe. Spin.

7.Atomy wieloelektronowe. Orbitale, konfiguracje, reguły Hunda.

8. Cząsteczki dwuatomowe - homo- i heterojądrowe.

9.Teoria orbitali molekularnych. Orbitale typu pi i sigma. Hybrydyzacja.

10.Cząsteczki wieloatomowe. Symetria orbitalna.

11.Wnioski z analizy orbitali molekularnych i gęstości elektronowych; wykonanie obliczeń struktury elektronowej szeregu prostych molekuł.

12.Optymalizacja geometrii. Minima lokalne i globalne. Stany przejściowe. Obliczenia parametrów widm w podczerwieni oraz NMR.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody oceny:

- egzamin pisemny

- ciągła ocena w trakcie cotygodniowych ćwiczeń

- zadania domowe

W tym roku w zajęciach będą uczestniczyć tylko trzy osoby, zgodnie z listą w USOS.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa;

W czasie trwania wykładów student zobowiązany będzie do napisania eseju na jeden z wybranych tematów.

W 2020/2021 wykłady będą się odbywać przy pomocy platformy Moodle i Teams.

W tym roku w zajęciach będą uczestniczyć tylko trzy osoby, zgodnie z listą w USOS.

Egzamin z wykładu pisemny w postaci prostych pytań problemowych.

Zaliczenia ćwiczeń komputerowych przy pomocy komputerów na podstawie samodzielnego wykonania zadanego problemu obliczeniowego przy pomocy programów komputerowych w sieci, np. WEB MO.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)