Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli WM-MA-N-S2-E2-PSY
Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy pedagogiki dla nauczycieli WM-MA-N-S2-E2-PSY
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21_Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Dariusz Stępkowski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a60928daff75145d3a9cf94c062924ac3%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d18d441-e97b-4807-b5e5-21e6cf2f5cf8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

D. Benner, Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogiczne-go w ujęciu historyczno-problemowym i systematycznym, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

Zakres tematów:

Wychowanie i kształcenie jako przedmiot pedagogiki ogólnej. Specyfika działania pedagogicznego wobec innych form/rodzajów ludzkiej aktywności. Główne zasady myślenia i działania pedagogicznego: (1) ukształcalność, (2) wezwanie do aktywności własnej, (3) transformacja pedagogiczna i (4) niehierarchiczność. Podstawowe formy działania pedagogicznego: (1) wychowanie jako samonegująca władza pedagogiczna, (2) nauczanie wychowujące i (3) doradztwo pedagogiczne. Typologia teorii działania pedagogicznego: (1) teorie wychowania, (2) teorie kształcenia i (3) teorie instytucji pedagogicznych. Wybrane problemy współczesnego działania pedagogicznego: (1) błąd wychowawczy, (2) słuchanie pedagogicznej, (3) wychowanie przez stawianie zadań.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład online (synchroniczny),

- poglądowe: prezentacja Power Point,

- problemowe: interpretacja tekstu, gry dydaktyczne, studium przypadku - zdarzenia krytyczne w nauczaniu.

Metody sprawdzania (sposoby weryfikowania efektów kształcenia):

- quizy do treści i lektur omówionych na konwersatorium,

- przygotowanie indywidualnego arkusza zdarzeń krytycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie ustalona na podstawie: (1) indywidualnego arkusza zdarzeń krytycznych (75%) i (2) średniej punktów uzyskanych za quizy (25%).

5.0

- uzyskanie 90–100 punktów z wymienionych powyżej składowych.

4.5.

- uzyskanie 80–89 punktów z wymienionych powyżej składowych

4.0

- uzyskanie 70–79 punktów z wymienionych powyżej składowych.

3.5.

- uzyskanie 60–69 punktów z wymienionych powyżej składowych

3.0

- uzyskanie 50–59 punktów z wymienionych powyżej składowych.

2.0 (niezdane)

- uzyskanie mniej niż 50 punktów z wymienionych powyżej składowych.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.