Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WM-I-Z-S1-E5-SEMLIC] Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WM-I-Z-S1-E5-SEMLIC]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosław Kurkowski
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14710
Literatura:

1. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobra pracę magisterską, wyd. UE, Wrocław 2010.

2. J. Boć, Jak pisać prace magisterską, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2009.

3. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać, od myśli do tekstu, PWN, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

1. Wybór tematu pracy

2. Źródła informacji naukowej

3. Ocena i selekcja materiałów

4. Omówienie fragmentów pracy przedstawianych przez seminarzystę

5. Czytanie literatury

6. Technika pisania pracy

7. Ochrona prawa autorskiego w procesie przygotowywania pracy licencjackiej.

Sposoby dokumentacji

8. Omówienie fragmentów pracy przedstawianych przez seminarzystę

9. Omówienie i szczegółowa analiza wybranego tematu. Dyskusja

10. Przygotowanie planu pracy.

11. Dyskusja nad opracowanym tematem pracy licencjackiej

12. Omówienie fragmentów pracy przedstawianych przez seminarzystę

13. Omówienie fragmentów pracy przedstawianych przez seminarzystę

14. Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone przez platformę e-learningową Moodle i MS Teams.

Nazwa Zespołu MS Teams:

M. Kurkowski Seminarium licencjackie Z

Link do MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe6b83493d8443a0adf896d061e619f6%40thread.tacv2/conversations?groupId=16027340-a76b-4184-a3bd-ae1da3e29468&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod dostępu do MS Teams:

lzsb055

Metody i kryteria oceniania:

I1_U01

Ocena 5.0 - Student perfekcyjnie potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 4.5 - Student doskonale potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 4.0 - Student bardzo dobrze potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 3.5 - Student dobrze potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 3.0 - Student dostatecznie potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 2.0 - Student nie potrafi określić problemów, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszaru rozwiązań

I1_U07

Ocena 5.0 - Student potrafi perfekcyjnie komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 4.5 - Student potrafi doskonale komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 4.0 - Student potrafi bardzo dobrze komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 3.5 - Student potrafi dobrze komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 3.0 - Student potrafi dostatecznie komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 2.0 - Student nie potrafi dostatecznie komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

I1_U14

Ocena 5.0 - Student perfekcyjnie potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 4.5 - Student doskonale potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 4.0 - Student bardzo dobrze potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 3.5 - Student dobrze potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 3.0 - Student dostatecznie potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 2.0 - Student nie potrafi dostatecznie pozyskiwać informacji z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

I1_U16

Ocena 5.0 - Student potrafi perfekcyjnie uczyć się samodzielnie

Ocena 4.5 - Student potrafi doskonale uczyć się samodzielnie

Ocena 4.0 - Student potrafi bardzo dobrze uczyć się samodzielnie

Ocena 3.5 - Student potrafi dobrze uczyć się samodzielnie

Ocena 3.0 - Student potrafi dostatecznie uczyć się samodzielnie

Ocena 2.0 - Student nie potrafi uczyć się samodzielnie

I1_K01

Ocena 5.0 - Student jest perfekcyjnie gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 4.5 - Student jest doskonale gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 4.0 - Student jest bardzo dobrze gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 3.5 - Student jest dobrze gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 3.0 - Student jest dostatecznie gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 2.0 - Student nie jest dostatecznie gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

I1_K02

Ocena 5.0 - Student jest perfekcyjnie gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 4.5 - Student jest doskonale gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 4.0 - Student jest bardzo dobrze gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 3.5 - Student jest dobrze gotowy o formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 3.0 - Student jest dostatecznie gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 2.0 - Student nie jest dostatecznie gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Uwagi:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone przez platformę e-learningową Moodle i MS Teams.

Nazwa Zespołu MS Teams:

M. Kurkowski Seminarium licencjackie Z

Link do MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe6b83493d8443a0adf896d061e619f6%40thread.tacv2/conversations?groupId=16027340-a76b-4184-a3bd-ae1da3e29468&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod dostępu do MS Teams:

lzsb055

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)