Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej [UKSW-OWI] Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej [UKSW-OWI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 17:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marcin Choczyński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTliOWFkZjctZTMxNS00MTVjLWJjZGEtNzg2NjA3YTNlNGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%229c555557-383b-4f86-bdb9-8c4593a43405%22%7d
Literatura:

Domańska-Baer A., Suchoń A. (red.) (2013), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.

Kotarba W. (2012), Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Kurzępa B., Kurzępa E. (2010), Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. Dom Organizatora, Toruń.

Merski J., Szmigrodzki J. (2007), Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego, wyd. WSE Almamer, Warszawa.

Michniewicz G. (2016), Ochrona własności intelektualnej, wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Przybyliński B. (2012), Ochrona własności intelektualnej, wyd. UT-P, Bydgoszcz.

Stec P. (red.) (2011), Ochrona własności intelektualnej. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Zakres tematów:

1. Propedeutyka wiedzy prawniczej. Podstawy prawa;

2. Istota i funkcje prawa własności intelektualnej (WI);

3. Geneza i historia rozwoju prawa WI w prawie krajowym i międzynarodowym;

4. Prawo autorskie: zakres (przedmiot) i charakterystyka;

5. Zarządzanie prawem autorskim: licencje i korzystanie z utworu;

6. Prawo własności przemysłowej: wynalazki i patenty;

7. Prawo własności przemysłowej: wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe;

8. Temat dyskusyjny: Internet a prawa WI…

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

+ metoda podająca;

+ skojarzenia;

+ metoda burzy mózgów;

+ metoda kuli śnieżnej;

+ mapa mentalna

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15 godz.

Lektura literatury: 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 5 godz.

Suma godzin: 25 godz.

Liczba ECTS: 25 godz. = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

+ imienne sprawdzanie listy obecności na każdych zajęciach;

+ test zaliczeniowy zamieszczony na platformie Moodle UKSW;

+ progi punktowe do uzyskania określonych ocen:

bdb 18 - 20

db+ 17 – 17,5

db 15 – 16,5

dst+ 14 – 14,5

dst 12 – 13,5

ndst < 12

Uwagi:

historia II rok I stopień

Zajęcia zdalne, asynchroniczne, prowadzone poprzez platformę e-learningową Moodle UKSW z wykorzystaniem programu do wideokonferencji - MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)