Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium język obcy w stosunkach międzynarodowych [WP-SM-TJOSM(p)] Trymestr drugi 2020/21
Translatorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Translatorium język obcy w stosunkach międzynarodowych [WP-SM-TJOSM(p)]
Zajęcia: Trymestr drugi 2020/21 [2020/21_T2] (zakończony)
Translatorium [TRA], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Pogłódek
Literatura:

Podręcznik przewodni:

1. Перевозникова А. К., Русский язык для дипломатов: Учебное пособие для иностранных учащихся, Москва 2013; 2. Ельникова С.И., Шорунова Н.Г. Русский язык для студентов гуманитарных специальностей и направлений подготовки (международные отношения, история, политология), Москва 2008; 3. Терехова Е. В., Политология. Международные отношения Русско-английский словарь-тезаурус, 2-е издание, Москва 2012; 4. Русский язык для юристов: Учебное пособие для иностранных учащихся 1 курса юридических факультетов вузов России, ред. Л. П. Клобукова, Москва 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Гераскин Н. П., Журавченко К. В., Англо-русский словарь дипломатических терминов, Москва 2006; 2. Светланин С., Политика. Экономика. Право. Русско-английский словарь / Politics. Economics. Law. Russian-English Dictionary, Москва 2015; 3. Кумбашева Ю. А., Русский язык для работников консульств, Москва 2014; 4. Волянская И. В., Практический русско-английский тематический словарь. Учитесь обсуждать события в стране и за рубежом, Москва 2014; 5. Перевозникова А.К. Русский язык как иностранный для студентов-международников (на материале текстов об ООН) : учеб. пособие: уровень В2, Москва 2011.

Zakres tematów:

1. Известные дипломаты и политики

2. Культуры и традиции

3. Международное право

4. Международные экономические отношения

5. Дипломатический протокол и этикет

6. Безопасность и терроризм

7. Политкорректность

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ocenianie odbywa się poprzez kontakt synchroniczny na platformie MS Teams, poprzez ocenę wykonanych zadań zamieszczanych na platformie MS Teams.

Asynchronicznie - materiały dodatkowe zamieszczane są na platformie Moodle.

Metody dydaktyczne: dyskusja, analiza tekstu, "burza mózgów", symulacje (np. negocjacji międzynarodowych)

Na ocenę niedostateczną (2)

Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu stosunków międzynarodowych w wybranym języku obcym. Nie jest w stanie komunikować w tym języku w obrębie słownictwa specjalistycznego. Nie rozumie słownictwa i sformułowań stosowanych w obrocie międzynarodowym. Nie posiada kompetencji społecznych do wykorzystania języka obcego w życiu zawodowym (obrót międzynarodowy).

Na ocenę dostateczną (3)

Student zna w dostatecznym stopniu podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych w wybranym języku obcym. Jest w stanie komunikować w tym języku w obrębie słownictwa specjalistycznego.Rozumie sformułowania stosowane w obrocie międzynarodowym. Posiada kompetencje społeczne do wykorzystania języka obcego w życiu zawodowym (obrót międzynarodowy).

Na ocenę dobrą (4)

Student zna w dobrym stopniu podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych w wybranym języku obcym. Jest w stanie dobrze komunikować w tym języku w obrębie słownictwa specjalistycznego.Rozumie w stopniu dobrym sformułowania stosowane w obrocie międzynarodowym. Posiada kompetencje społeczne do właściwego wykorzystania języka obcego w życiu zawodowym (obrót międzynarodowy).

Na ocenę bardzo dobrą (5)

Student zna w bardzo dobrym stopniu podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych w wybranym języku obcym. Jest w stanie bardzo dobrze komunikować w tym języku w obrębie słownictwa specjalistycznego.Rozumie w stopniu bardzo dobrym sformułowania stosowane w obrocie międzynarodowym. Posiada kompetencje społeczne do znakomitego wykorzystania języka obcego w życiu zawodowym (obrót międzynarodowy).

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe aktywności i pracy na zajęciach.

Uwagi:

translatorium dla I roku II st. - j. rosyjski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)