Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz. II [WH-FP-I-2-Poetyka-Z] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka cz. II [WH-FP-I-2-Poetyka-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Beata Garlej
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a70a97ac73bbf42abbb62d4cebb5785e0%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2ca02a9-7d97-47b6-9a82-b05b9342d9cb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Zob. zakładka "Literatura", w: Informacje wspólne dla wszystkich grup. Materiały z zakresu "Lektur obowiązkowych" zamieszczane będą na platformie e-learningowej (Moodle). Zob. https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15084

Zakres tematów:

Zob. zakładka "Zakres tematów", w: Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zob. zakładka "Metody dydaktyczne", w: Informacje wspólne dla wszystkich grup.

Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS

- udział w zajęciach za pośrednictwem aplikacji MS Teams - 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa - za pośrednictwem platformy Moodle) - 10 godz.

- przygotowanie konspektu pracy całorocznej - 5 godzin.

-przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 15 godzin.

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu semestralnego sprawdzającego wiedzę z zakresu LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH oraz przedłożenie i akceptacja konspektu pracy całorocznej -zal/nzal (analiza i interpretacja opowiadania - zob. poz. nr 3 UTWORY LITERACKIE).

Ocena ze sprawdzianu będzie zestawiana w kolejnym semestrze ze stopniem uzyskanym ze sprawdzianu drugiego, dotyczącego genologii - obie zostaną do siebie dodane i podzielone, dając uśredniony wynik matematyczny ze sprawdzianów. Ten właśnie wynik uśredniony będzie zestawiany ze stopniem uzyskanym z pisanej na podstawie konspektu pracy całorocznej (ocenionej w semestrze letnim). Razem stanowiły będą podstawę wystawienia stopnia końcowego z kursu poetyki realizowanego na roku drugim.

Uwagi:

*Uwaga podstawowa: w semestrze zimowym zajęcia z Poetyki przeprowadzane w ramach kontaktu synchronicznego (aplikacja Microsoft Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (platforma Moodle).

Uwaga: aktywność studenta w dyskusjach rzutuje na ocenę końcową (prowadząca dopuszcza możliwość zmiany oceny końcowej; ubiegania się o stopień wyższy, aniżeli ten, który wynika z prac pisemnych, lecz tylko w wypadku tych osób, które uczestniczyły aktywnie w zajęciach w ciągu całego roku; ma tutaj zastosowanie także prawidłowość odwrotna - student nieaktywny nie otrzyma oceny końcowej "bdb", mimo że taki stopień otrzymał z prac pisemnych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)