Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej-współczesność-wykład [WH-FPZ-I-3-HLPWspłW] Semestr zimowy 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury polskiej-współczesność-wykład [WH-FPZ-I-3-HLPWspłW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 17:00 - 18:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Łukasz Kucharczyk
Literatura:

LITERATURA

a) podstawowa (wybrane pozycje):

Poezja polska okresu dwudziestolecia międzywojennego. Antologia BN I 253 (Wrocław 1997)

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, BN I 230 (Wrocław 1978)

Określona epoka – Nowa Fala 1968-1993: wiersze i komentarze (Kraków 1995)

Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia. 1 (Warszawa 2012), 2 (Warszawa 2013)

b) uzupełniająca (wybrane pozycje):

Słownik literatury XX wieku, red. A. Brodzka i in. (Wrocław 1992, 1993, 1996).

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, t. II, red. A. Hutnikiewicz i in. (Warszawa 2000).

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne (Warszawa 2000).

J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej (Warszawa 1997, 1999, 2000, 2002).

M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989 (Wrocław 1999).

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975 (Warszawa 1996, 1997, 1999).

S. Burkot, Literatura polska 1939- 2009 (Warszawa 2010).

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (Kraków 1999, 2000, 2002).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do wykładu: zakres tematyczny i ramy czasowe; chronologiczny i problemowy sposób prezentacji historii polskiej literatury współczesnej; problem periodyzacji literatury polskiej XX i XXI wieku; najważniejsze zjawiska i fakty literackie doby współczesnej.

2. Dwudziestolecie międzywojenne: przełom roku 1918 - niepodległość a literatura. Polska powieść polityczna.

3. Programy poetyckie Dwudziestolecia międzywojennego. Ewolucja - "rewolucja" w poezji epoki: Skamandryci, ekspresjoniści, futuryści, Awangarda Krakowska.

4. Poezja Drugiej Awangardy.

5. Najważniejsze zjawiska w prozie literackiej Dwudziestolecia. Awangarda prozatorska: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz.

6. Twórczość literacka w okresie II wojny światowej.

7. Literatura polska wobec wojny. Formy pisania. Najważniejsze dzieła literackie.

8. Sytuacja literatury polskiej po 1945 r. Emigracja - kraj. Literatura wobec komunizmu.

9. Literatura krajowa końca lat 40. i początku 50. Przełom 1956 a literatura.

10. Polska literatura emigracyjna: główni pisarze i najważniejsze zjawiska.

11. Literatura w PRL lat 60., 70. i 80. Nowa Fala. Pisarze dysydenci. Drugi obieg.

12. Wielcy poeci XX wieku: Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska.

13. Przełom roku 1989. Nowa sytuacja literatury polskiej.

14. Literatura po 1989 roku. Trzydziestolecie.

15. Literatura po 1989 roku. Młodzi pisarze. Nowe zjawiska w prozie i poezji.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

Na ocene dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz podaje przykłady.

Na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa i z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji, ma głęboką wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

Uwagi:

Kod do Ms Teams: hq3yhye

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)