Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie WH-KU-I-3-SemLic-Z
Semestr zimowy 2020/21
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie WH-KU-I-3-SemLic-Z
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020/21_Z) (zakończony)
Seminarium licencjackie (SEMLI), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Marcin Jewdokimow
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVmYTM1ZDktNjZkMy00ZjI3LWJkZGEtMGQ5Yjg2Y2Q1NzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22538b0534-fbca-44b7-92b4-699725d890ac%22%7d
Literatura:

Indywidualizowana w zależności od tematu pracy.

Zakres tematów:

Seminarium poświęcone jest następującym zagadnieniom:

1/ badaniom empirycznym (jakościowym),

2/ uczestnictwu w kulturze, instytucjom kultury (m.in. domy kultury i muzea), kulturze wiejskiej, ludowej i muzycznej,

3/ zamieszkiwaniu, domowi, praktykom zamieszkiwania, aktywnościom w sferze prywatnej i publicznej, miastu,

4/ nowym mediom i nowym technologiom,

5/ religii,

6/ antropologicznym wymiarom choroby i leczenia.

W ramach tego seminarium powstają prace empiryczne, to znaczy takie, które oparte są na samodzielnie przeprowadzanym badaniu terenowym lub analizie tekstów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody ćwiczeniowe oraz dyskusyjne (seminaria).

Przygotowanie pracy licencjackiej: wybór zagadnienia, wybór tematu, rozdział 1, rozdział 2 i 3, cała praca.

Zajęcia odbywają się synchronicznie poprzez MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVmYTM1ZDktNjZkMy00ZjI3LWJkZGEtMGQ5Yjg2Y2Q1NzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22538b0534-fbca-44b7-92b4-699725d890ac%22%7d

Metody i kryteria oceniania:

Napisanie pracy licencjackiej, aktywny udział w seminariach, przygotowywanie tekstów cząstkowych.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy: udział w dyskusji.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do kompetencji: udział w dyskusji.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do postaw: udział w dyskusji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.