Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja ekologiczna 2 WF-OB-EDEK2
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Edukacja ekologiczna 2 WF-OB-EDEK2
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Klimski
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Zakres tematów:

1. Przedmiot nauczania, jego zadania i konteksty psychologiczne, społeczne. znaczenie przedmiotu w życiu codziennym i zawodowym,

2. Analiza podstawy programowej przedmiotu przyroda oraz zagadnień z edukacji ekologicznej w szkole podstawowej,

3. Ogród szkolny - wykorzystanie w nauczaniu przyrody i edukacji ekologicznej szkolnej i poza szkolnej,

4. Wyjście ekologiczno - przyrodnicze, wycieczka szkolna, lekcja w terenie jako forma aktywizująca pracę uczniów,

5. Wykorzystanie na lekcjach przyrody oraz w edukacji ekologicznej terenowych ścieżek przyrodniczych,

6. Monitoring przez uczniów środowiska naturalnego najbliższej okolicy,

7. Zasady przygotowania wyjścia ekologiczno-przyrodniczego,

8. Opracowanie programu ekologiczno - przyrodniczego wyjścia dydaktycznego:

- na Dzień Ziemi,

- do Ogrodów Łazienek Królewskich,

- do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,

- do Ogrodu Botanicznego UW.

9. Ekologiczno - przyrodnicze wyjście dydaktyczne:

- na Dzień Ziemi,

- do Ogrodów Łazienek Królewskich,

- do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,

- do Ogrodu Botanicznego UW,

10-12. Przygotowanie konspektów zajęć na wyżej wymienione ekologiczno - przyrodnicze wyjścia dydaktyczne,

13-14. Podsumowanie ekologiczno - przyrodniczych wyjść dydaktycznych, przedstawienie prezentacji przygotowanych przez studentów.

15. Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja multimedialna – prezentacja treści wykładu w programie Power Point

Wykład problemowy – omówienie jakiegoś szczegółowego zagadnienia

Indywidualna lektura tekstów – zapoznanie się z konkretnymi treściami w celu dyskusji problemu

Dyskusja - wspólne formułowanie konstruktywnych wniosków

MS Teams - platforma służąca realizacji zajęć w formie on-line

Moodle – platforma ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczestników zajęć. Student będzie miał możliwość uzyskania materiałów z zajęć i dodatkowych treści.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie konspektu lekcji z edukacji ekologicznej.

Kolokwium końcowe - pytania otwarte i zamknięte

Ocenę stanowić będzie średnia z: oceny z konspektu, oceny z prezentacji konspektu lekcji oraz oceny z kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.