Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WP-PR-SEM-4JM] Semestr zimowy 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WP-PR-SEM-4JM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:05 - 9:35
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jarosław Majewski, Piotr Zakrzewski
Literatura:

Literatura:

System prawa karnego (wyd. CH Beck)

Zakres tematów:

Szczegółowa analiza wybranych zagadnień z zakresu nauki o przestępstwie oraz nauki o karze, w szczególności poszczególnych elementów struktury przestępstwa.

Omówienie techniki pisania pracy magisterskiej i poszczególnych kwestii z tym związanych (wybór tematu, opracowanie planu pracy, struktura pracy, podział pracy na jednostki redakcyjne, opracowywanie przypisów i odsyłaczy, redakcja pracy itd).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda seminaryjna z elementami metody studium przypadku, projektowej oraz referatowej.

W związku z przejściem na nauczanie zdalne, spowodowanym pandemią COVID-19, seminarium przeprowadza się w trybie zdalnym, w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams w ramach zespołu: Seminarium IV rok Prawo karne 2020/21; kod dostępu do zespołu: 9dlkdm7

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

a) weryfikacja efektów kształcenia w obszarze umiejętności: baczna obserwacja aktywności studenta w czasie zajęć, ewaluacja jego przygotowania do zajęć oraz jego ustnych wypowiedzi;

b) weryfikacja efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych: baczna obserwacja zachowań się studenta w czasie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr zimowy jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Metody oceniania:

a) weryfikacja efektów kształcenia w obszarze umiejętności: baczna obserwacja aktywności studenta w czasie zajęć, ewaluacja jego przygotowania do zajęć oraz jego ustnych wypowiedzi;

b) weryfikacja efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych: baczna obserwacja zachowań się studenta w czasie zajęć.

Uwagi:

seminarium magisterskie [Majewski Jarosław] dla IV roku Prawa Stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)