Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konsument na rynku cyfrowym WP-BGC-N-2-KRC
Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konsument na rynku cyfrowym WP-BGC-N-2-KRC
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 15:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Justyna Dąbrowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeb2be9645b6d444993640f3ddc65e409%40thread.tacv2/conversations?groupId=5488862b-35cd-4387-af4d-0c07fcf35e6d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020

- M.Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.), Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

- P. Polański, Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizm regulacji usług społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2014

- M. Jagielska, Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych, Warszawa 2010

- S. Żyrek, Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2019

- artykuły naukowe, orzeczenia i dokumenty zamieszczone na platformie Moodle albo przesłane przez USOS-mail

Zakres tematów:

Zajęcia 1. Konsument – definicja i założenia ochrony konsumenta w prawie unijnym i polskim

Zajęcia 2-3. Jednolity rynek usług cyfrowych – definicja, strategie i regulacje prawne UE, w tym założenia aktu o rynkach cyfrowych i najważniejsze cele aktu o usługach cyfrowych (pojęcia usługi pośrednictwa, hostingu, platformy internetowej i bardzo dużej platformy, strażników dostępu, blokowanie geograficzne)

Zajęcia 4. E-commerce – najważniejsze pojęcia i akty prawne z zakresu handlu elektronicznego

Zajęcia 5-6. Obowiązki przedsiębiorcy i prawa konsumenta w związku z zawieraniem umowy sprzedaży na odległość (przez Internet) – regulacja polska. Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja w PP, rozwiązywanie zadań domowych.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams (link do zajęć: zostanie podany niebawem) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego, tj. z wykorzystaniem narzędzi platformy Moodle (adres grupy zajęciowej: zostanie podany niebawem).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1 (BwGC_W07) jest weryfikowany przez egzamin ustny (w Microsoft Teams) albo pisemny (w formie testu na platformie Moodle).

EK2 (BwGC_W12) jest weryfikowany przez egzamin ustny (w Microsoft Teams) albo pisemny (w formie testu na platformie Moodle).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

EK1 (BwGC_W07) jest weryfikowany przez egzamin ustny (w Microsoft Teams) albo pisemny (w formie testu na platformie Moodle).

EK2 (BwGC_W12) jest weryfikowany przez egzamin ustny (w Microsoft Teams) albo pisemny (w formie testu na platformie Moodle).

Kryteria oceniania:

EK1 (BwGC_W07)

Na ocenę BDB (5):

Student bardzo dobrze zna zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej, w szczególności potrafi wyjaśnić aksjologię i założenia systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, bardzo dobrze określa najważniejsze wyzwania i działania podejmowane w ramach założenia o stworzeniu jednolitego rynku usług cyfrowych.

Na ocenę DB (4) i DB PLUS (4+): Student dobrze zna zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej, w szczególności potrafi wyjaśnić aksjologię i założenia systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, dobrze określa najważniejsze wyzwania i niektóre działania podejmowane w ramach założenia o stworzeniu jednolitego rynku usług cyfrowych.

Na ocenę DST (3) i DST PLUS (3+): Student zna w dostatecznym zakresie najważniejsze zasady funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej, w szczególności potrafi ogólnie określić aksjologię i założenia systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, wskazać na najważniejsze wyzwania i niektóre działania podejmowane w ramach założenia o stworzeniu jednolitego rynku usług cyfrowych.

Na ocenę NDST (2): Student nie zna w dostatecznym zakresie zasad funkcjonowania gospodarki cyfrowej w perspektywie społecznej, w szczególności nie potrafi określić aksjologii ani założeń systemu ochrony konsumenta na rynku cyfrowym, nie umie wskazać najważniejszych wyzwań ani działań podejmowanych w ramach założenia o stworzeniu jednolitego rynku usług cyfrowych.

EK2 (BwGC_W12)

Na ocenę BDB (5): Student bardzo dobrze zna zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym, w szczególności potrafi wskazać na najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony konsumenta na rynku e-commerce, bardzo dobrze zna prawną regulację odnoszącą się do zawierania przez konsumentów umów na odległość oraz na tym samym poziomie, mechanizm pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Na ocenę DB (4) i DB PLUS (4+): Student dobrze zna zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym, w szczególności potrafi określić najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony konsumenta na rynku e-commerce, dobrze zna prawną regulację odnoszącą się do zawierania przez konsumentów umów na odległość oraz mechanizm pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Na ocenę DST (3) i DST PLUS (3+): Student zna w dostatecznym zakresie zasady funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym, w szczególności potrafi na dostatecznym poziomie określić najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony konsumenta na rynku e-commerce, zna w dostatecznym stopniu prawną regulację odnoszącą się do zawierania przez konsumentów umów na odległość oraz mechanizm pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Na ocenę NDST (2): Student nie zna w dostatecznym zakresie zasad funkcjonowania konsumenta na rynku cyfrowym, w szczególności nie potrafi na dostatecznym poziomie określić najważniejszych aktów prawnych z zakresu ochrony konsumenta na rynku e-commerce, nie zna w dostatecznym stopniu prawnej regulacji odnoszącej się do zawierania przez konsumentów umów na odległość ani mechanizmu pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumenta w trybie Online Dispute Resolution.

Uwagi:

wykład dla II roku BwGC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.