Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego [WNHS-ODKS-PDKć] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego [WNHS-ODKS-PDKć]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Bogusz
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/_?tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:636e71a1d8cb4105b5fc7977100a00bd@thread.tacv2&ctx=channel
Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Warszawa 2013 - http://www.nid.pl/upload/iblock/472/472e646a7a6f116cb09105f922695509.pdf

- K. Pawłowska i M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego: zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002

- "Zarządzanie w kulturze"

Literatura uzupełniająca:

- G. Ashworth, Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015

- J. Tunbridge, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2018

- wybrane raporty Narodowego Centrum Kultury i Krajowej Rady Radiofonii i Turystyki

- M. Maryl, Kim są polscy cyfrowi humaniści?, Nowa humanistyka, 1, 2017, s. 286-300

- Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich, red. E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukasiewicz, Kraków 2019

- M. Napiórkowski, Turbopatriotyzm, Wołowiec 2019

- Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Warszawa 2012

- "Turystyka kulturowa"

Literatura uzupełniająca jest uzależniona od zainteresowań uczestników i będzie z nimi uzgadniana przed każdymi kolejnymi zajęciami.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

2. Pamięć. Dziedzictwo. Popularyzacja.

3. Media w Polsce. Pozyskiwanie informacji.

4. Artykuł popularyzatorski

5. Media społecznościowe

6. Turystyka kulturalna

7. Baza internetowa

8. Audycja radiowa / Program telewizyjny

9. Zajęcia popularyzatorskie

10. Rekonstrukcja historyczna

11. Blog / Vlog

12. Polityka historyczna a dziedzictwo kulturowe

13. Studium przypadku: obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP

14. Zajęcia podsumowujące

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Rozmowa nauczająca, wykład, prezentacje uczestników.

Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona pisemnie w czasie sesji w terminie podanym przez prowadzącego.

Na ocenę z zajęć składać się będzie przede wszystkim merytoryczny udział w dyskusji świadczący o przeczytaniu oraz zrozumieniu i przemyśleniu zadanych lektur. Drugim komponentem oceny za udział w zajęciach będzie przygotowanie na każde spotkanie przykładów popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Studenci posiadający indywidualny tryb nauczania i inni, wymagający specjalnego procedowania przy zaliczeniu (np. odbywające studia częściowe poza Polską), będą miały osobno ustalany tryb zaliczenia zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona pisemnie w czasie sesji w terminie podanym przez prowadzącego.

Na ocenę z zajęć składać się będzie przede wszystkim merytoryczny udział w dyskusji świadczący o przeczytaniu oraz zrozumieniu i przemyśleniu zadanych lektur. Drugim komponentem oceny za udział w zajęciach będzie przygotowanie na każde spotkanie przykładów popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Studenci posiadający indywidualny tryb nauczania i inni, wymagający specjalnego procedowania przy zaliczeniu (np. odbywające studia częściowe poza Polską), będą miały osobno ustalany tryb zaliczenia zajęć.

Uwagi:

ZAJĘCIA DLA III ROKU ODKIS - prowadzone przez aplikację MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)