Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie w społeczeństwie WP-CWC-N-1-PAwS
Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Prawo autorskie w społeczeństwie WP-CWC-N-1-PAwS
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Marek Świerczyński
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20827
Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza

Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin aktualne wydanie

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa aktualne wydanie

Zakres tematów:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Podmiot i przedmiot praw autorskich

2. Źródła prawa

3. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne

4. Prawa majątkowe i osobiste

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

6. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

7. Ochrona baz danych

8. Funkcjonowanie w społeczeństwie a prawo autorskie

9. Egzamin

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny

Metoda prowadzenia zajęć w trybie zdalnym: Ms Teams w trybie synchronicznym, jedynie pomocniczo asynchronicznym Moodle (zadania).

Sposobami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe,

praca pisemna, sprawdziany pisemne, odpowiedź ustna na zakończenie.

kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe,

praca pisemna, sprawdziany pisemne, odpowiedź ustna na zakończenie.

kryteria oceniania:

na ocenę 2:

- student nie zna pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student nie rozróżnia i nie potrafi objaśnić źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student nie zna definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

-student nie zna instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student nie potrafi scharakteryzować na czym polega instytucja i ochrona własności przemysłowej

na ocenę 3:

- student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student ma zadowalającą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 4:

- student posiada dobrą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

- student posiada dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student posiada dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 5:

- student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

-student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

- student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny

Metoda prowadzenia zajęć w trybie zdalnym: Ms Teams w trybie synchronicznym, jedynie pomocniczo asynchronicznym Moodle (zadania).

Sposobami weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK5 są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe,

praca pisemna, sprawdziany pisemne, odpowiedź ustna na zakończenie.

Uwagi:

Wykład dla III roku CwC

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.